Skolans pengar ska gå till lärare – inte till tomma lokaler

Som förtroendevalda är vårt mål att bemöta saker med fakta, lyssna och ta till oss insikter från alla berörda parter, skriver gymnasienämndens ordförande Muhammed Tahsin (M) och förste vice ordförande Björn Larsson (S).

Som förtroendevalda är vårt mål att bemöta saker med fakta, lyssna och ta till oss insikter från alla berörda parter, skriver gymnasienämndens ordförande Muhammed Tahsin (M) och förste vice ordförande Björn Larsson (S).

Foto: Hanna Oscarsson, Johannes Ernstberger

Debatt2024-06-12 11:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstunas kommunala gymnasieskolor har under en längre tid kämpat med överkapacitet av lokaler och ekonomiska utmaningar. För 2024 prognostiseras ett underskott på 12,5 miljoner kronor för gymnasienämnden, en siffra som hade varit ännu högre utan extra tillskott från kommunstyrelsen för att täcka gamla underskott. Denna situation speglar de bredare ekonomiska utmaningar som många kommuner i Sverige står inför.

Som ansvariga politiker är vår övertygelse att skattemedel ska användas effektivt och främst investeras i personal, elever och läromedel, snarare än i tomma lokaler. Våra ungdomar väljer i hög utsträckning den kommunala gymnasieskolan, vilket är ett bevis på det fantastiska arbete som våra lärare utför.

Vi har som mål att Eskilstuna ska fortsätta ha fyra gymnasieskolor med tydliga profiler. För att vara konkurrenskraftiga gentemot friskolor måste vi kunna erbjuda en gymnasieskola med moderna lokaler också. 

Fyllda undervisningsgrupper är viktigt och prioriteras över att tillgodose alla sökandes förstahandsval, vilket innebär att utbildningsutbudet begränsas något. Detta ger förutsättningar för att med den intäkt varje elev genererar nå en balanserad budget. Vid fyllda undervisningsgrupper skulle vi få in sex miljoner kronor per år.

Att erbjuda ett mångsidigt utbildningsutbud, som främjar ungdomarnas val, arbetsmarknadens behov och skolornas profiler är komplext. Det krävs flexibilitet och förmåga att ställa om organisationen utan att riskera stabiliteten eller kvaliteten i undervisningen.

En utmaning vi står inför är att elevpengen i Eskilstuna är lägre än i jämförbara kommuner. Dessutom ägs Zetterbergsgymnasiets lokaler inte av kommunen och är knutna till ett hyreskontrakt som löper till 2040. Vi sitter fast i ett långt avtal, men vi kan generera intäkter genom att hyra ut delar av dessa lokaler till andra – vilket vi redan gör – som motsvarar en intäkt på 1,1 miljoner kronor per år.

Vi har haft möten med lärare på S:t Eskil och Rekarne gymnasieskolor för att lyssna på deras synpunkter och funderingar. 
Som förtroendevalda är vårt mål att bemöta saker med fakta, lyssna och ta till oss insikter från alla berörda parter. Att engagera sig politiskt handlar om att företräda medborgarna och förvalta skattemedel på ett respektfullt sätt även vid tuffa tider.

Vårt mål som ansvariga politiker är att skapa en hållbar och attraktiv organisation över tid. Varje krona ska gå till lärare och elever, inte till tomma lokaler. Vi strävar efter att förvalta skattemedel på ett respektfullt sätt, där resurserna används på bästa möjliga sätt för att främja utbildning och framtida möjligheter för våra ungdomar.

Ett beslut i nämnden fattas endast när det finns klara och tydliga underlag, och när verksamheten har samverkat enligt gällande samverkansavtal. Dessutom måste en noggrann risk- och konsekvensanalys vara genomförd. Innan dessa kriterier är uppfyllda, betraktas det endast som ett förslag under bearbetning.
 

undefined
Tabellen visar vilka besparingar som går att göra – om S:t Eskils lokaler används på ett annat sätt.

Den totala besparingen efter alla planerade förändringar har prognostiserats noggrant. Tabellen visar hur stora de olika lokalerna är, vilken hyresminskning det innebär, hur många kvadratmeter per elev som blir kvar, och hur stor hyran per elev blir. I sista kolumnen visas hur mycket mindre ersättning som behöver betalas till de fristående skolorna, baserat på nuvarande elevantal.

Muhammed Tahsin
Ordförande (M) gymnasienämnden

Björn Larsson
Förste vice ordförande (S) gymnasienämnden