Vård för pengarna behöver ta ansvar för sin politik

Vård för pengarnas gruppledare Tomas Borins insatser i regionfullmäktiges talarstol imponerar inte, skriver Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back.

Vård för pengarnas gruppledare Tomas Borins insatser i regionfullmäktiges talarstol imponerar inte, skriver Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back.

Foto: Tommy Kägo

Debatt2024-05-08 13:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2014 tog Vård för pengarna (VFP) plats i fullmäktige. De är inte politiskt skolade, har inte något moderparti att luta sig på och har ingen ideologisk grund. Tio år har gått och även om vi länge tyckt det varit konstigt att de hållit sig kvar är det nu på riktigt dags att ifrågasätta dem och det styre de är del av.

Vård för pengarna lovade effektiv och välbalanserad hantering av resurser i Region Sörmland. De ville åstadkomma förändringar som gynnar medborgarna, att minska den politiska och administrativa överbyggnaden och inrikta resurser där de behövs bäst. I stället för att leverera på sina löften har partiet misslyckats kapitalt, och det är regionens invånare som betalar priset.

Regionstyret (M, VFP, C, KD) säger att deras samarbete präglas av tydlighet och handlingskraft. Vilket de anser förutsätter tydlig och öppen kommunikation dem emellan samt mot medborgare och medarbetare. 

Men i stället tystar de ned och är dåliga på att informera. De ger kortfattade, tomma svar till oppositionen och VFP:s gruppledare har i fullmäktige uttryckt att han inte kan bättre. Detta visar på att de saknar vilja och kraft. VFP är politiskt oskolade, deras tafatta sätt är inte charmigt längre, utan ett problem för demokratin.

Nu senast både svor och drämde Vård för pengarnas gruppledare till talarstolen i ilska över att bli ifrågasatt kring avskedandet av den tidigare regiondirektören Jan Grönlund. 

Detta avsked kostade skattebetalarna 8,3 miljoner kronor. Det hade kunnat bli billigare – men strul med avtal, grundat i okunnighet, ledde till detta. Vård för pengarnas gruppledare försökte i regionfullmäktige att svära sig fri från ansvar. De var inte med på mötena då beslut togs var skölden som hölls upp. 

Men om man sitter i ett styre, då har man ansvar för helheten. Oavsett hur mycket man svär eller försöker slå sig fri. 

Vänsterpartiet är det enda parti som stått utanför. Vi har inte deltagit i besluten kring detta och anser det vara orimligt att godkänna en årsredovisning där detta avsked i mångmiljonklassen över huvud taget inte nämns. 

Det Moderatledda styret förlitar sig på Sverigedemokraterna. 

I forskningsinstitutet V-Dems demokratirapport 2024 slår man fast att: "Almost all components of democracy are getting worse in more countries than they are getting better, compared to ten years ago. Freedom of expression remains the worst affected component of democracy and is worsening in 35 countries in 2023".

I april föreslog Socialdemokraterna införandet av ”Särskild debatt” i regionfullmäktige, likt riksdagen och andra regioner. Detta skulle ge en möjlighet för ökad insyn för medborgarna och bättre dialog mellan politikerna. 

Regionfullmäktiges presidie har ansvaret för regionens demokratiarbete, av dem fick vi veta att det redan är många motioner och att förslaget var kostsamt, så det behövdes inte mer debatt. Samtidigt svarade en Sverigedemokrat att han vill komma hem i rimlig tid – det vill säga demokratisk debatt är inte av intresse. 

När de fyra samarbetspartierna slog sig samman lyfte de vikten av öppen kommunikation, detta är något de nu inte efterlever. I stället har de slagit sig samman med Sverigedemokraterna som alltså visar lågt intresse för demokratisk dialog. 

Vänsterpartiet var i debatten tydliga med att varje steg som hotar demokratin måste bekämpas, dialog är rätt väg att gå och hoten mot demokratin kan bli än mer kostsamma för mänskligheten. Samhällets utveckling behöver gå åt rätt håll, Sörmland ska vara ett öppet län där skatten går till det den är tänkt.

Lotta Back
Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland