Så arbetar vi för att göra Region Sörmland bättre

Debatt 3 maj 2023 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sex månader har gått sedan valet. För oss i de styrande partierna i Region Sörmland har det varit en händelserik tid som präglats av långsiktigt planerande i kombination med aktiva val. De beslut vi har fattat under den här perioden har baserats på våra ambitioner att skapa de bästa förutsättningarna för sörmlänningar att bo och verka i regionen. Vårt mål är att vara öppna och transparanta med den politik vi genomför. Hälso- och sjukvården är regionens största ansvarsområde, bland många viktiga ansvarsområden, och där ligger många av de beslut som vi inledningsvis tagit under vår mandatperiod.

 

Från första februari i år minskade regionen drastiskt på inhyrning av sjuksköterskor efter ett beslut i vår hälso- och sjukvårdsledning. Detta möjliggjordes av en satsning på den egna personalen samt ett omfattande rekryteringsarbete. 

Hyrpersonal är väldigt kostsamt och ska endast användas som ett komplement vid till exempel semestrar och toppar i arbetsbelastning. Det viktigaste för oss är att satsa på regionens egna medarbetare för en långsiktig kompetensförsörjning samt möjligheten att fortsätta erbjuda god och nära vård. 

 

I skrivande stund har över 80 sjuksköterskor anställts i det omfattande rekryteringsprojekt som pågått parallellt med begränsningen av hyrpersonalen. Det är väldigt positivt. 

Men sjukvårdspersonal vittnar fortfarande om att de ombeds jobba extra på sina lediga dagar samt att det finns en oro för hur verksamheten ska klara av arbetsbelastningen. Vi vill understryka att begränsningen av hyrpersonalen inte är total. Vi ger fortfarande dispens för en del avdelningar och det kommer att behövas en viss procent hyrpersonal, exempelvis vid semestrar. 

Vi löser knappast alla medarbetares problem direkt, men detta är ett steg i riktningen mot att skapa en bättre arbetsmiljö för regionens sjukvårdspersonal. 

Nyligen kunde vi med glädje läsa om hur andra regioner som Kronoberg, Blekinge och Kalmar tar efter oss i Sörmland.

 

Psykisk ohälsa är något som engagerar och berör många, så även oss. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sörmland kämpar med långa väntetider just nu. Dock har många förbättringar gjorts för att öka tillgängligheten. Fler medarbetare har anställts och verksamheten ser över hur de kan skapa mer patientnära tid för läkare. Det är bra men vi vill göra mer. Därför har vi startat en utredning gällande en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. Detta bedömer vi ska leda till tidigare upptäckt av psykisk ohälsa, bättre och mer effektiv hjälp samt ett större stöd för barnet/ungdomen och dennes nära och kära under utrednings- och behandlingstiden. Oavsett omfattningen av barnets/ungdomens mående. 

 

Barnens välmående är en stark prioritet, men även vuxnas. Region Sörmland har länge använt sig av mobila team i psykiatrin. Dessa ser lite olika ut i de norra och södra länsdelarna. Vi vill öka tillgängligheten i psykiatrin mer, utöver de mobila teamen, och har därför gett tjänstemannaledningen i uppdrag att återkomma med förslag, som vi sedan kan ta ställning till och besluta om. Vi har ett starkt fokus på denna fråga och är öppna för flera lösningar som i dialog med verksamheterna skulle bedömas vara effektfulla.

 

Sedan vi vid årsskiftet tog över ordförandeskapet i de olika nämnderna ser vi över hur vi kan förbättra och utveckla arbetet i de olika organisationerna. Vi utvärderar vilka behov som finns och vilka prioriteringar som behöver göras i en ekonomiskt prövande tid. 

Vi har en fyrapartiöverenskommelse och ett starkt samarbete oss emellan, med en gemensam vision om att erbjuda den bästa av service till alla sörmlänningar. När politiken besöker och samarbetar med alla fantastiska medarbetare ute i verksamheterna skapas en lyhördhet mot vad som faktiskt skulle vara effektiva och bra beslut. 

 

Vi har ett starkt förtroende för regionens medarbetare på alla nivåer. Ni kanske inte ser oss klippa band på alla invigningar, det är för att vi lägger mer tid på att samverka och arbeta fram de bästa lösningarna för Sörmlands bästa.  

Vi kommer att kämpa för sörmlänningarnas bästa - för dig, för mig och för oss alla!

 

Christoffer Öqvist
Regionstyrelsens ordförande (M)

Tomas Borin
Regionråd (VFP) med särskilt ansvar för personalfrågor

Lars Lundqvist
Regionråd (KD) med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård

Mattias Claesson
Regionråd (C) med särskilt ansvar för kollektivtrafik


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa