Vi har förslag på lösningar utan att säga upp 700

Vision ser möjligheter att spara utan att dra ned på 700 tjänster inom Region Sörmland.
Vision ser möjligheter att spara utan att dra ned på 700 tjänster inom Region Sörmland.

Debatt 21 oktober 2023 06:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Sörmland står inför gigantiska utmaningar vad gäller att få sin ekonomi i balans och riskerar för 2023 ett historiskt högt underskott. Regionen har därför tagit fram en mängd olika förslag på besparingar. Det handlar om nedläggning av vissa verksamheter som inte bedöms som patientnära samt även neddragning av befintliga tjänster inom sådana verksamheter. Det senaste beskedet är nu att ett varsel är lagt på 700 tjänster som ska försvinna. Vi vet ännu inte vilka tjänster som berörs men ser med oro på hur ett så pass stort varsel om det genomförs kommer att påverka framför allt det administrativa stödet till det patientnära arbete samt arbetsmiljön för våra medlemmar.

Vår förhoppning är att Region Sörmland ska hitta andra sätt att få sin ekonomi i balans än att kraftigt skära ner på antalet medarbetare. 700 tjänster är ett otroligt högt antal och vi har svårt att se hur ett borttagande av alla dessa tjänster ska kunna ske utan att det drabbar det patientnära arbetet och det viktiga administrativa stödet till det.

Vi ser också med oro att uppsägningar kan leda till att medarbetare som inte vill sluta tvingas till det. Vi anser därför att Region Sörmland behöver arbeta med aktiva omställningsåtgärder för att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist. Där är det viktigt att det omställningsavtal som finns KOM-KR används fullt ut men där även andra åtgärder kan övervägas

En annan sådan åtgärd är införandet av 80-90-100, vilket innebär att medarbetare får jobba 80%, får lön för 90% samt pensionsinsättning på 100 %. Om 10 medarbetare erbjuds det så sparas i runda tal en tjänst in, och vi tror att många fler än 10 stycken skulle kunna erbjudas denna förmån och således spara in ett antal tjänster. Detta samtidigt som medarbetarna erbjuds en attraktiv förmån. Vi kommer därför att begära en förhandling om införandet av 80-90 100 och hoppas på positivt gensvar.

Vi ser att det vore förödande för regionen om medarbetare vill arbeta kvar tvingas bli uppsagda. Vi hoppas därför att Region Sörmland tillsammans med oss hittar lösningar för att så långt som möjligt undvika detta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa