Vi måste stoppa hungerpandemin nu

Debatt 14 oktober 2021 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

800 miljoner människor tvingas gå och lägga sig hungriga i kväll. Det är ofattbara 160 miljoner fler än samma tidpunkt förra året – lika många som Tysklands, Frankrikes och Sveriges befolkning tillsammans. FN menar att vi riskerar att stå inför den värsta hungerkatastrofen på 50 år. Coronapandemin har blivit en hungerpandemi.

Vi, representanter för företag och organisationer som står bakom biståndsorganisationen We Effect, kan vittna om situationen. Vi har i en digital delegationsresa till Kenya mött människor som tillhör dem som drabbas hårdast av pandemins effekter. I landet hotas nu över två miljoner människor av akut svält. Långt fler har svårt att äta sig mätta varje dag.

Vi besökte Veronica Musau på landsbygden utanför Nairobi. Det är kvinnor som hon, småbönder på landsbygden, som drabbas svårast av pandemins effekter. När hon visade runt på gården berättade hon att hon har tillfrisknat från covid-19. Men hon kämpar ändå för att överleva. Nedstängda marknader och sviktande priser för hennes mjölk är bara några av hennes motståndare.

Men besöket gav oss också kunskap om att utvecklingen går att vända. Veronica tillhör ett kooperativ där medlemmarna hjälps åt för att motverka konsekvenserna av covid-19. De har investerat i utrustning som gör att de kan lagra mjölk som inte säljs samma dag, de utbildar sig för att även producera smör och att kombinera mjölkproduktion med grönsaksodling för att öka inkomsterna. Det behövs fler, många fler, sådana insatser i länder där hungern ökar.

Sverige är ett litet land, men vi är ledande inom flera centrala internationella frågor. Vi kan och bör bli det även i kampen mot hungern. För det krävs en rad åtgärder.

1. Öka andelen av biståndet som går till småskaligt lantbruk. Sveriges bistånd till hållbart lantbruk bör uppgå till minst fem procent av den totala biståndsbudgeten för att komma i nivå med det internationella genomsnittet. 

2. Prioritera hållbar livsmedelsproduktion. Genom att rikta stödet till småskaligt lantbruk kan Sverige bidra till att stärka livsmedelsförsörjningen i drabbade länder. Det småskaliga lantbrukets möjligheter att möta den växande efterfrågan på livsmedel i städerna bör stödjas.

3. Säkra att forskning och kunskap kommer de fattigaste till del och att lösningar integrerar småböndernas egen kunskap och erfarenhet. Tillgången till oberoende jordbruksrådgivning har minskat drastiskt världen över under de senaste årtiondena. Detta drabbar fattiga småbrukare extra hårt. Utan tillgång till oberoende rådgivning är det svårt att göra hållbara och informerade val om investeringar för att utveckla jordbruket. Sverige bör i ökad grad stötta oberoende, offentlig jordbruksrådgivning i fattiga länder. 

4. Bli en starkare röst i världen för rätten till mat. Sverige bör inom EU, FN, Världshandelsorganisationen och Världsbanken verka för att stärka denna rätt genom att söka långsiktiga, hållbara lösningar tillsammans med småbrukare.

 

Alarik Sandrup
Näringspolitisk chef, Lantmännen

Lars Ericsson
Vd Konsumentföreningen Stockholm

Johan Nyhus
Förbundsordförande HSB

Ann Charlott Folkesson
Styrelseordförande We Effect

Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa