Vi säger som det är och gör det som krävs

Debatt 18 augusti 2022 18:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen tror att det är enkelt att lösa trygghetsproblemen och segregationen i Eskilstuna. Att lösningen skulle vara ett enskilt förslag eller “projekt”. Kärnorsaken till den grova brottsligheten är segregation och arbetslöshet samt norm- och kulturkollisioner. Det har S i Eskilstuna påtalat i många år, och fått kritik för. Nu är det ingen som ifrågasätter. Men det är ingen idé att bråka om historien – utan leverera konkret politik för förändring. Låt oss presentera några påbörjade och nya förslag. 

 

Allt börjar i familjen. Alla föräldrar ska känna till och förstå föräldrabalken. Samhället måste ingripa tidigare med uppsökande verksamhet i familjer tillsammans med skola, socialtjänst och polis. Vid behov påtvinga stöd när barn eller föräldrar agerar normbrytande. Familjecentralerna måste jobba mer med stöd och familjeplanering för färre barn. Extremt stora familjer är en riskfaktor. Kvinnor ska inte fastna i arbetslöshet och bidragsfällor. Riksdagen behöver fasa ut flerbarnstillägget. 

Varje skattekrona ska jobba för tryggheten, mot våldet. Varje beslut som tas på alla nivåer ska prövas utifrån hur det påverkar trygghet, kamp mot brottslighet och våld. En permanent trygghetsberedning under kommunfullmäktige bör inrättas som har till uppgift att långsiktigt följa och utvärdera de initiativ som tas av kommunen och i samverkan med andra. 

 

Vi vill se ett stopp för inflyttning som göder segregation och klassklyftor. Fokus på att få in alla i samma samhälle. Vill man bo Eskilstuna ska man försörja sig själv och bli en del av vårt samhälles normer och värderingar. 

Genom att skapa en tät samverkan mellan boende, föreningar, företag, myndigheter och kommunen i utsatta stadsdelar kan samhället ta tillbaka dessa igen. Bygga relationer, tillit och ta social kontroll. Noll tolerans och därmed möjlighet att säga upp hyreskontrakt som bidragit till eller använts för brottslig verksamhet.

 

Vi vill hålla i och utveckla vår satsning på ”Trygga Unga”. Insatsen ska växa ner i åldrarna som ”Trygga barn”, men också breddas. Stärkt samarbete med BUP och bättre skolhälsovård är ett krav. Fortsatt fokus på skola, utbildning och jobb för att bryta och kompensera för föräldrars utanförskap, som lätt ärvs, samt oförmåga eller ovilja att stötta och sätta gränser för sina barn. 

Fler unga i jobb ger framtidstro som alternativ till ”lätta” knarkpengar. Eskilstunas gymnasieungdomar bör ha tillgång till ett feriejobb året runt, inte bara på sommaren. Vi vill också som aviserats storsatsa på idrotten. Varje barn och ungdom ska ges förutsättningar att kunna delta i föreningslivet. 

 

Vi vill bli pilotkommun för ny teknik och metodik mot brott. En avsiktsförklaring med privata fastighetsägare om fler kameror och mer belysning. Värmekameror, ljudupptagning, mer offensivt arbete med metalldetektorer och kameror på krogarna är sådant vi vill pröva. Vi vill även inrätta arbetslag som letar narkotika och vapen i byggnader och parker, se fler hundsök efter narkotika och begränsa efterfrågan på narkotika. 

Vi vill skapa en tipskultur genom att prioritera och stärka arbetet med att få fler att nyttja möjligheten att tipsa polisen anonymt – och öka kunskapen om att så är möjligt – och därtill få fler att våga vittna. Skapa incitament för att våga lämna uppgifter. 

 

Det är exempel på åtgärder. Vi har fler. Vi behöver fortsätta säga som det är och göra det som krävs. 

 

Jimmy Jansson (S)
Eskilstuna kommunstyrelseordförande 

Josefine Helleday (S)
Kandidat till Eskilstuna kommunfullmäktige


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa