Vi tar fortsatt ansvar för sörmlänningar

Debatt 12 november 2019 05:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje sörmlänning har rätt till säker vård av hög kvalitet. Patienternas behov ska avgöra bemanning och kompetens, både på vårdcentraler och på sjukhus. Samtidigt står vi i Sörmland inför utmaningar. Befolkningens hälsa är sämre än snittet i riket, invånarna blir allt äldre, fler har multipla sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldersgrupper. För att möta utmaningarna krävs en utvecklad och strukturerad vård i närmare samarbete med våra kommuner. Regionen behöver också fortsätta det positiva arbetsmiljöarbetet och bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

Det gångna året har fokus varit att få bukt med överbeläggningar, beroende av hyrpersonal och väntetider inom hälso- och sjukvården. Glädjande är att överbeläggningarna har minskat, likaså kostnaderna för hyrpersonal. Men det är fortfarande alltför många sörmlänningar som i vissa delar av vården får vänta alltför länge på kontakt eller behandling. Mycket positivt arbete har gjorts, exempelvis för att korta väntetiderna för utprovning av hörapparat. Vi drar lärdom av insatser som ger effekt och arbetar vidare på alla områden. Vi analyserar kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården löpande för att hitta vägar för samordning och effektivitet.

Vi står nu inför ett tufft ekonomiskt läge. Det hindrar inte att vi satsar på ökad tillgänglighet, kortade väntetider och förstärkta vårdcentraler. Bara så kan vi skapa en vård av god kvalitet, som verkar förebyggande och som också är ekonomiskt hållbar på lång sikt. Vår budget fokuserar därför på den nära vården, på barn och unga, på effektivare rehabilitering och fortsatt digitalisering. 

Regionen har inte bara ansvar för hälso- och sjukvården. Även kultur och friluftsliv, kollektivtrafik och regional utveckling är våra ansvarsområden. Ett år in i regionbildningen kan vi konstatera att ett stort arbete har krävts för att samla alltsammans, samtidigt som vi redan nu ser samordningsvinster som regionbildandet fört med sig. 

Vi ska alltid säkerställa att skattemedel används så effektivt som möjligt. Det är inte minst viktigt då vi nu genomför historiska investeringar i våra sjukhus. Vi har effektiviserat den politiska styrningen och regionens administration för att frigöra resurser till våra huvuduppdrag.

Sörmland har både stora utmaningar och stora möjligheter. Vi är övertygade om att vi kommer att klara utmaningarna och kan ta till vara möjligheterna om vi fortsätter på den inslagna vägen – i utvecklat samarbete med våra kommuner och med medborgaren i fortsatt fokus.

Monica Johansson

Socialdemokraterna

Jonas Lindeberg

Vård för Pengarna

Mattias Claesson

Centerpartiet


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Då kan du boka höstdosen av covidvaccin ✓Högsta smittspridningen sedan mars ✓"Fjärde spruta till dig som ska resa"

Då kan du boka höstdosen av covidvaccin ✓Högsta smittspridningen sedan mars ✓"Fjärde spruta till dig som ska resa"

Insändare: Frustrerad över extra utgifter för vård

Frustrerad över extra utgifter för vård

Akut personalbrist inom ambulanssjukvården – bil ställdes av i 27 dagar i sommar: "Vi får inte ihop det"

Akut personalbrist inom ambulanssjukvården – bil ställdes av i 27 dagar i sommar: "Vi får inte ihop det"

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Insändare: Inte konstigt att många ger upp och lämnar sina jobb inom regionen

Inte konstigt att många ger upp och lämnar sina jobb inom regionen
Visa fler