Det finns pengar i Flen – men inte till våra barn

Vi som har barn på Stenhammarskolan vet att det är en bra skola, skriver representanter för Föräldrarådet och föräldrar på Stenhammarskolan.

Vi som har barn på Stenhammarskolan vet att det är en bra skola, skriver representanter för Föräldrarådet och föräldrar på Stenhammarskolan.

Foto: Henrik Montgomery/TT, David Gagnert

Debatt2024-06-22 11:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stämningen på åhörarplatsen i kommunfullmäktige (17/6) var nervigare än på en fotbollsmatch. Vi var närmare 50 föräldrar som kommit för att lyssna på den politiska debatten i det viktiga ärendet:Beslut om tilläggsbudget för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden (BUK) för att undvika sänkning av barn- och elevpeng”. Det fanns ett förslag som skulle innebära att pengar skjuts till, genom att ta från kommunens sparade medel – men skulle det få tillräckligt stöd?

Ingen har väl missat att läget för skolor runt om i Sverige är dåligt. Inflationen och utvisningspolitiken har drabbat många kommuner. I Flen gör kombinationen nya fina skollokaler, och samtidigt många tomma skolplatser, att lokalkostnaden per elev är hög. 

Kommunfullmäktige har länge försökt förmå skolan att lokaleffektivisera, genom att budgetera för en lägre lokalkostnad. Samtidigt har det inte funnits enighet om hur denna lokaleffektivisering ska gå till. 

Förra året skedde två förändringar: Dels tog kommunfullmäktige beslut om att inte lokaleffektivisera genom att lägga ned små skolenheter i behov av renovering. Dels flyttades kostnaden för lokaler, från kommunstyrelsens budget till skolans. Det gjorde att underfinansieringen av lokalerna plötsligt märktes i skolans budgetar. Det var ett effektivt sätt för att tvinga fram lokaleffektiviseringar – det får erkännas. Flyttkarusellen på Stenhammarskolan är i full gång. 

Men är det en klok och ansvarsfull politik?

För skolan har alla dessa fördyringar, neddragningar och omställningar inneburit en turbulent situation. Besparingar har försökt göras på andra områden – både bibliotek, fritids och kulturskola drabbas. Ändå har man inte kunnat undvika en sänkning av pengarna till undervisningen. 

Särskilt mycket sänks pengarna som går till att jämna ut för orättvisa förutsättningar mellan elever. Elevassistenter försvinner och det socioekonomiska bidraget halveras.

Vi i föräldrarådet på Stenhammarskolan företräder vårdnadshavare till ungefär 800 elever – nästan hälften av alla elever i kommunen. Vi har känt stor oro för dessa förändringar och har under våren försökt rikta både politikers och allmänhetens uppmärksamhet på riskerna, bland annat med en namninsamling som samlade över 1600 namn.

Vi som har barn på Stenhammarskolan vet att det är en bra skola. Det är sant att det finns fler barn med behov av stöd där än vad det gör på många andra skolor. Det beror på att vi är en blandad skola, med många föräldrar som inte är akademiker och många som har ursprung i andra länder. 

Det beror också på att det är en skola där resurser som behövs faktiskt har skjutits till. Till skillnad från en del andra skolor, som helt vill bli av med ”dyra” elever så är alla välkomna till Stenhammar. 

Tills för några år sedan fanns ett fantastiskt mentorsteam med fem personer. Rektorn själv har sagt att han aldrig har varit på en skola med så många resurspersoner. Vi har flera gånger haft lärare som blivit utnämnda till ”årets bästa lärare”. Men hur blir det med detta nu?

Det blev nej, i måndags. Fyra partier röstade för att ge mer pengar, för att kunna upprätthålla så mycket stabilitet och personalresurser som möjligt under denna svåra omställningstid. De tre största partierna var emot. Beslutet drabbar alla barn i Flen, men det drabbar väldigt olika. 

Vi älskar, och vill kämpa för, vår skola. Varför lyssnar ni inte på oss? 

Föräldrarådet och föräldrar på Stenhammarskolan

Adisa Limic, Angelika Holmgren, Cecilia Skogner, Emelie Franzén Malm, Fais Ali Omar, Hanna Carnesten, Hannes Lindblom, Josefin Johansson, Karna Mason, Kristina Nyström, Lotta Abbedal, Mazen Alasad, Sabina Roglar, Kamila Abdulle, Kashifo Hassan Mohammed, Joakim Skogner, Linda Larsson, Azra Softic, Tanja Paronen-Andersson, Andreas Carnesten, Alexandra Fahlquist, Sandra Andersson, Emelie Widell, Martin Sturfält, Daniel Holmgren, Fatima Abid, Sukra Badal, Linn Gustavsson, Elin Jidemyr Maras och Markun Andersson.