Ynkligt med fem solcellsparker i Sörmland

Potentialen för riktigt stora solcellsanläggningar i Sörmland är ofantligt stor säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Potentialen för riktigt stora solcellsanläggningar i Sörmland är ofantligt stor säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-11-06 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Södermanlands län finns endast sex nätanslutna solcellsanläggningar som producerar mer än en megawatt. Det är långt ifrån sämst i Sverige, men potentialen för riktigt stora anläggningar i Sörmland är ofantligt mycket större än så.

Vi kan nu se en boom för solenergin i hela världen. På den europeiska kontinenten finns redan många solparker på flera hundra megawatt och andelen solkraft i kraftmixen är där 8 procent, mot 1,2 procent i Sverige. Detta trots att förutsättningarna för solkraft i många fall är lika goda här som i norra Tyskland och Holland. Svalare svenska temperaturer ökar faktiskt solcellernas verkningsgrad. Det enda svenska län som kan hävda sig någorlunda mot övriga Europa är Skåne med 24 anläggningar över en megawatt.

I Indien och Kina finns parker med en installerad effekt på över 2 000 megawatt, men Sverige saknar riktigt stora solcellsparker trots att förutsättningarna är goda. Det är synd, för solenergin har något som alla andra kraftkällor saknar: Möjligheten till extremt snabb byggnation som på endast något eller ett par år kan ge ett betydande bidrag till elmixen. 

Nyligen presenterade professor John Hassler sin utredning med förslag till klimatomställning. Där finns ett viktigt förslag som kan komma att undanröja osäkerheten och snabba på utbyggnaden av solparker. Han skriver att man ska överväga att införa utbyggnad, överföring och lagring av el som ett överskuggande samhällsintresse. Det ska dessutom “normalt ges en högre vikt än andra samhällsintressen”. Det är ett mycket välkommet förslag och kommer att kunna spela stor roll för att påskynda utbyggnaden av storskalig solenergi och därmed hela energiomställningen. 

Det är just nu alldeles rätt tid att få fart på utbyggnaden av solenergi med tanke på att sysselsättningen i landet viker. Inte minst gäller det byggbranschen. Med en framsynt politik kan en del av dem som nu tvingas lämna sina jobb istället övergå i utbildningar för att få fram fler solcellsmontörer och -projektörer till en långsiktigt växande solmarknad.

Inom kort lägger regeringen fram en ny klimathandlingsplan. Den måste innehålla en väsentligt höjd ambitionsnivå för solcellsparker i hela landet. Nu är det upp till bevis för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Måtte hon inte vara blind för solkraftens möjligheter. De fem stora solcellsanläggningar som fanns i Södermanlands län vid senaste årsskiftet borde ge inspiration till större satsningar. Med rätt politiska beslut slipper länet hamna på efterkälken.