Debatt: Därför deltar vi på Folk och kultur

7 februari 2018 05:00

I dagarna samlas Kultursverige till konventet Folk och kultur i Eskilstuna, i syfte att sprida kunskap om konst och kultur i hela landet samt öka medvetenheten om kulturens betydelse för sig själv som för andra sektorer i samhället. För oss moderater är det viktigt att påtala både kulturens egenvärde som dess betydelse för andra områden. Konsten och kulturen utgör ett fundament i vår demokrati och vårt öppna samhälle. Det är den som ifrågasätter, skildrar och utforskar vilka vi är som människor.

Det är vår mening att kulturen måste ses i en helhet med andra politikområden. Sedan alliansregeringen presenterade propositionen Tid för Kultur, talar vi nu om kulturen mer i termer av även av tillväxt och jobbskapande. Borta är den gamla portalparagrafen om att kulturen ska motverka kommersialismens skadeverkningar, det gör att vi än mer bör prata om förutsättningarna att kunna verka som konstnär och kulturskapare i Sverige.

Gör man det tuffare att anställa, svårare och dyrare att driva småföretag eller minskar hushållens konsumtionsutrymme, då är det konsten och kulturen som drabbas. Det är konstnärer som sitter med byråkrati, administration, skatter, momssatser, avgifter och bidragsansökningar. Det är barnfamiljer som tvingas välja bort olika former av kulturupplevelser när ekonomin inte räcker till.

Regeringen rustar för valår, men de rustar inte Sverige för framtiden. När behovet av reformambitioner är stora, när politikens fokus bör vara på att adressera betydande samhällsutmaningar, slösar regeringen bort högkonjunkturens alla möjligheter. Allt görs på kort sikt, man säger investera när man bara menar spendera. Även kulturen passar sig illa för stora tillfälliga satsningar. Den stora effekten kommer när satsningarna tar slut om ett till tre år. Det är då man behöver gå in och stötta upp.

Kulturen ska vara fri, men kulturpolitiken kan inte vara fristående från andra politikområden. Det är därför som Moderaterna har en stramare kulturbudget än regeringen. Vi värnar ordning och reda i ekonomin, vi säger nej till kraftigt höjda skatter som även påverkar kulturen negativt och vi prioriterar integration samt alla barn och ungas rätt till kultur. Vi har under den senaste mandatperioden kunnat öka vår kulturbudget med över en miljard kronor. Vi prioriterar även fria resurser, därför bygger vi ut den verksamhet som går under namnet Kulturbryggan, för att möjliggöra fler spännande konstprojekt och samarbete. Vi vill även stärka Konstnärsnämnden när det gäller stipendieverksamheten.

Kulturen får dock inte reduceras till en tävling om vem som ger mest i anslag. För oss moderater är det viktigaste vad man faktiskt vill göra med resurserna och vilken effekt de faktiskt får. Här är många svaret skyldiga!

Olof Lavesson (M)

Ordförande Riksdagens kulturutskott

Cecilia Magnusson (M)

Ledamot Riksdagens kulturutskott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!