Debatt: "Det handlar om nedskärning inte bara personalomställning"

20 februari 2018 05:00

I dag läser vi med lättnad att lärarfacken kräver att förhandlingarna om personalnedskärningar inom skolan lyfts till central nivå på grund av en stor oro för lärarnas och elevernas hälsa.

På Rinman har vi haft svårt att mobilisera oss i denna fråga på grund av redan hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Att vi i mediedebatten inte har hört någon röst från grundskolan är ett symptom på samma sak, tror vi. Vi på Rinman är starkt oroade för hur besparingarna kommer drabba vår hälsa.

Vi vill att ni talar klarspråk. Inga omskrivningar. Det handlar om nedskärning inte bara personalomställning. Det drabbar medarbetare och i förlängningen elever på ett djupt personligt plan, på sikt allas vår arbetsmiljö, som ringar på vatten.

Vi lärare är en redan hårt pressad yrkeskår, en av de yrkeskategorier som toppar statistiken över sjukskrivningstalen, just vad gäller arbetsrelaterad stress. Förresten är det intressant att just frågan om arbetsrelaterad stress tagits bort från senaste personalenkäten.

Vi är medvetna om att omställningarna får vissa logiska följder av att Språkintroduktionsprogrammet minskar, men detta är bara en del av sanningen. Ökade kostnader för lokalhyra och städning mitt i vårt budgetår är också en bov i dramat. Förutom dessa kostnader sker interndebitering för till exempel rekrytering av tjänster och hanteringen av datorer. Med andra ord är det alltså skolans egen budget som ska betala andra verksamheter inom kommunens regi.

Skolans budget går alltså till mycket annat än lärare och elever. En ytterligare svårighet för varje skola är att vi inte får behålla eventuellt överskott från ett budgetår till ett annat. Vår egen arbetsgivare gör alltså att en långsiktig planering är omöjlig och skapar ryckighet. Många av oss undrar också om besparingarna genomsyrar hela Barn- och utbildningsförvaltningen – från toppen till golvet?

En stark besparing gäller barn i behov av särskilt stöd, hos oss på gymnasiet handlar det framförallt om Yrkesintroduktionsprogrammet som kommer att få större elevgrupper. Men faktum är att lärare på alla program får större elevgrupper och dessutom fler undervisningstimmar.

Vi kämpar varje dag för ökad måluppfyllelse. Det sista vi och eleverna behöver är försämrade arbetsvillkor. Den direkta och tvingande förlängningen på detta blir en kvalitetssänkning i vår kärnverksamhet – elevernas utbildning.

Personal på Rinmangymnasiet

Lena Alm

Begona Ortiz

Malin Johansson

Lina Lundström

Lena Wilhelmsson

Krister Lööf

Peter Stjernström

Emma Sedin

Jimmy Klein

Nathali Alf

Agneta Lööf

Anna Nyqvist

Eva Fängström

Michaela Lange

Ramona Davidsson

Anniela Kölvall

Karolin Hammarbäck

Licia Cargeling

Carola Persson Nordmark

Carlos Aristondo

Kerstin Ihrsén

Beata-Jasmin Hussain

Anders Wreneus

Maria Bollen Helstad

Jenny Karlsson

Cecilia Taleus Brokvist

Uffe Edwardson

Asmaa Husein

Henrik Lindström

Carolina Nitsler

Marcela Javorcikova

Monika Jogfors Lindstein

Pierre Engberg

Christina Lundin

Josefine Tingvall

Eva Hasselkvist

Lana Elyas

Andreas Johansson

Ibrahim Ahmed

Catarina Håkans

Helena Medin

Christer Hellqvist Gustafsson

Pernilla Karlsson

Eva Hunter

Christina Greenland

Jenni Österhall

Stefan Olofsson

Lotta Johansson

Katriina Seppänen

Jennie Wiedlund

Jenny Larsson

Lill Sundberg Warg

Michael Hutt

Peter Rona

Lise-Lotte Brynvall

Christopher Greenland

Mattias Sterner

Erik Persson

Viktoria Rösler

Michael Liber

Karin Ludvigsson Rundgren

Helena Lundgren

Håkan Hindersson

Hussein Hussein

Åke Svahn

Thomas Evans

Andrew Plummer

Wivi-Ann Pettersson

Frida Boman

Johanna Englund

Mia Lindholm

Chatrin Serander

Katarina Hellman

Hanna Larsson

Jennie Söderlund

Anneli Renderstedt

Ing-Mari Berwick

Ann-Cathrin Nyholm

Eva Nilsson

Elisabeth Persson

Sherzad George Bouye

Magnus Karlsson

Domnika Krivas

Eva Mrak

Erik Björklid

Ann-Sofie Bark-Sköldberg

Ulrika Klintestrand

Håkan Björklund

Mikael Gustafsson

Sofie Tennström

Ellinor Grymlings

Jan Gardetun

Marjut Näykki

Karin Axelsson

Johanna Högbom

Madelene Ström Törnerhag

Lena Johansson

Nuha Matti

Åsa Lönn

Eva-Lotta Jonsson

Andreas Jaurinder

Johan Luks

Camilla Höök

Catharina Jacobsson Ringkvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!