Debatt: Fler borde engagera sig för viktiga landsbygdsfrågor

5 januari 2018 05:00

Strengnäs Tidning hade den 29 december en artikel av Lars Kilström med rubriken: "Nedläggningsplaner orsakade JO-anmälan – möte om friskola på Fogdö." Åkersbon Lena Söderberg och hennes vänner intervjuas om den föreslagna nedläggningen av landsbygdsskolorna. Det stimulerande med intervjun är att de inte gnäller utan kommer i stället med konkreta förslag genom att initiera en JO-anmälan och dessutom kalla till möte för att planera en friskola. Detta är som moteld till kommunfullmäktiges beslut att utreda frågan vidare om en totalnedläggning av skolorna i Länna, Härad och Fogdö jämte Stallarholmens högstadium.

Fullmäktiges ordförande Leif Lindström (S) påpekade för tidningen att "utredningen inte var vad han hade förväntat sig." Lindström borde tänka mer på det Lena Söderberg efterlyser nämligen en barnkonsekvensanalys. Vi är säkra på att en sådan analys kommer att visa att landsbygden med skolor och annan samhällsservice ger ett klart positivt utfall om man lägger vikten på vetenskap och objektivitet i utredningen.

Nu är skolan bara ett område där det behövs bevakning från landsbygden för landsbygden. Tänk om vi kan få fler att engagera sig lika starkt i andra viktiga landsbygdsfrågor som Lena Söderberg, Roger Steen med flera gör i skolfrågan. Då tänker vi på områden som sjukvården med distriktssköterskemottagning, äldreomsorgen, lag och ordning och kollektivtrafiken för att ta några av landsbygdens viktiga frågor.

Om landsbygden skall kunna leverera närproducerad mat till stadens invånare så krävs att företagen och de anställda och deras familjer skall kunna jobba och bo under trygga förhållanden med full samhällsservice, vilket även innebär tillgång till affär, post, apotek, tankställe och en väl tilltagen hall för E-handel.

Ju mindre vi är beroende av import ju högre blir vår självförsörjningsgrad och därmed är vi bättre rustade om det blir orostider och avskärningar. Landsbygden är garantin för livsmedelsförsörjningen och ur vår skog kan vi utvinna el, värme och drivmedel.

För Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Alf Karlman, Västra Rekarne

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa