Debatt: Flyget blir attraktivt för alla om bränslet kommer från skogen

25 januari 2018 17:45

Maria Wetterstrand har fått regeringens uppdrag att se hur flyget kan bli mer miljövänligt. Det är positivt att regeringen valt en person till uppdraget som fortfarande är ung och aktiv i karriären och har ett förflutet som toppolitiker.

Maria uttalar sig väldigt tydligt om den egentliga problematiken med flyget och det är att det inte betalar sina miljökostnader. Därigenom blir det svårare för att biodrivmedlen skall ersätta det traditionella flygbränslet. Det är faktiskt inte flygandet eller flygplanen som är problemet utan bränslet.

Framtidens biodrivmedel för alla transporter i Sverige, kommer från skogsrester. Sveriges välskötta skogsinnehav, som skapats genom långsiktig skötsel av oss 330 000 privata skogsägare och Sveriges skogsindustrier, ger tillräckligt med råvara för att försörja vår fordonsflotta inklusive flyget, med biodrivmedel.

Enligt Naturvårdsverket landar svenskarnas totala utsläpp på drygt hundra miljoner ton totalt och andelen som sker till följd av import och utrikesresor har ökat betydligt under de senaste decennierna.

Den första april blir den nya flygskatten verklighet och den är redan hårt ifrågasatt av centerledaren Annie Lööf som deklarerat att "flygskatten är ineffektiv – vi vill riva upp den".

Enligt Greenpeace har första till fjärde AP-fonderna investerat 13 miljarder av svenskarnas pensionspengar i nära hälften av de hundra värsta klimatförstörande bolagen i världen. Vad säger detta om Sveriges regerings ambitioner att vara en fossilfri välfärdsstat.

Rickard Gebart, professor vid Luleå Tekniska Universitet, har kört en E85-bil 1 000 mil på metanol. Bilen har körts på en blandning av 56 procent svensk skogsmetanol och 44 procent bensin. När motorn togs isär visade den sig vara i perfekt skick och det var bara att köra vidare. Tyvärr har detta praktiska projekt, under vetenskaplig kontroll, lagts ned. Ett debacle för svensk forskning, tycker jag.

Sveriges mest biologiska och konkurrenskraftiga exportvara skogen, nettovärde på över 100 miljarder per år, kan också inhemskt leverera olja. För att det skall fungera med produktion av biodrivmedel till fordon och flygplan krävs tydliga politiska spelregler och långsiktiga ekonomiska styrmedel. Skattereglerna, även på EU-nivå, måste ha lång hållbarhet om produktionen skall få investerare.

Drömmen är att kunna tanka bilen och traktorerna direkt vid en processor på gården! Jag ser fram mot Marias redovisning!

Alf Karlman

landsbygdspartiet oberoende Södermanland och skogsägare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!