Debatt: Flygskatten behövs för att minska utsläppen

12 juli 2017 05:00

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Runt om i landet finns massor av klimatengagerade människor som gör vad de kan för att hjälpa till. Man tar cykeln istället för bilen, man kanske sätter upp solceller på taket eller äter mer vegetariskt.

Sveriges rödgröna regering gör historiska satsningar på klimat och miljöomställning, som dessutom skapar ekonomisk utveckling. En klimatlag som gör att varje regering i framtiden måste ta klimatet på allvar, satsningar till kommunerna som därmed kan investera i biogasanläggningar, laddstolpar för elbilar och bättre cykelvägar. Modiga satsningar för att ställa om hela transportsektorn till förnybara bränslen och el är på gång, för att nämna några exempel. Men för att klara målen måste vi göra mer.

Det är fel att den som tankar sin bil med bensin eller diesel får betala koldioxidskatt för sina utsläpp, medan flyget i dag helt obeskattat. Detta trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som bilresorna. Det är inte rättvist. 

Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Det håller inte. Vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp, och det måste ske nu. När bland annat översvämningar och stormar ökar i frekvens och omfattning, Arktis is smälter, och vattenbrist drabbar såväl svenska som afrikanska lantbrukare finns ingen tid att förlora. 

Men mest förvånande är det att Centerpartiet, det borgerliga parti som kallar sig grönt, är mest högljudda och kämpar starkast för att flyget ska slippa betala för sina klimatutsläpp. För att få ihop denna argumentation använder sig Annie Lööf och Centerpartiet av en rad argument som vid en närmare granskning visar sig vara helt falska: 

Centerpartiet har påstått att flygskatten är ”tom på klimatnytta”. Detta är felaktigt. Enligt den utredning som gjorts kan flygskatten minska utsläppen med så mycket som motsvarande 180 000 ton koldioxid per år med start nästa år. Det motsvarar utsläppen från cirka 100 000 bensinbilar. 

Centerpartiet påstår att deras eget förslag, att införa krav på inblandning av biobränsle i flyget, har ”betydligt större klimateffekt” än regeringens flygskatteförslag. Detta är också felaktigt. Enligt centerns egna beräkningar ger förslaget minskade utsläpp på cirka 160 000 ton co2 per år om man blandar in 5 procent förnybart bränsle, alltså i samma härad som den flygskatt som centern kallar ”tom på klimatnytta”. Det skulle dessutom ta flera år innan centerns förslag är på plats, eftersom det måste utredas och eftersom tillgången på biodrivmedel måste säkras. Flygskatten kan däremot börja sänka utsläppen redan nästa år. Vi har inte tid att vänta. Miljöpartiet vill införa båda förslagen, vilket naturligtvis är det mest effektiva. 

Det är sorgligt att Centern är med och sprider de här felaktigheterna. Det går inte att kalla sig ett grönt parti och samtidigt gång på gång tar strid mot de miljöförslag regeringen lägger fram.

Linus P Lakso

klimatambassadör Miljöpartiet Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!