Debatt: Kossan skapar jobb

14 juni 2018 05:00

Ett mångårigt engagemang inom LRF gör att jag känner en stor trygghet med vad organisationen står för och jag vill härmed förmedla mina känslor till konsumenterna av livsmedelsprodukter.

I ett par års tid har det i media skrönats om att kossornas fisande förorsakar miljöproblem. Debatten har nu lugnats ner sig och tagit en mer nyanserad hållning till kossans påverkan på miljön. Även de mest aggressiva miljöaktivisterna har fått ge sig för vetenskapen som konstaterat att kossans fisande och rapande gör en ringa påverkan.

Fossila bränslen står för 75 procent av klimatgaserna, idisslarna för 5 procent. Om man nu skall ha rätt fokus! Kossornas betande behövs för att säkra den biologiska mångfalden och ge oss alla en artrik natur. Som kontrast till kossornas fixande och rapande konstaterar jag att kosläppen väcker ett enormt intresse hos allmänheten. Tusentals människor vallfärdar långa sträckor för att se kossorna hoppa ut från ladugården och ta det gröna betet i besiktning. Ingen av åskådarna klagar fast de får gå flera kilometer från bilparkeringen efter vägen till det härliga skådespelet.

Jordbruket har viktiga funktioner när det gäller att producera mat, odla och förädla energi, skapa och bevara kulturlandskapet och skydda den politiska mångfalden. Livsmedelsproduktionen i Sverige är en garanti för en god beredskap av vår självförsörjningsgrad vid orostider. Det gröna näringslivet är som sektor ensamt om att i primärproduktionen binda och lagra mer koldioxid från atmosfären än vad som släpps ut.

En tillväxt i jordbruket leder indirekt till många nya jobb i andra sektorer av samhället. Som exempel kan nämnas att en mjölkbonde sysselsätter minst fem personer ytterligare. En miljon i ökad omsättning på ett jordbruksföretag som producerar livsmedel ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42. Det gröna näringslivet har potential att ge så många nya jobb att det märkbart skulle kunna påverka arbetslösheten i Sverige.

Som slutreplik vill jag citera den person som skrev dessa tänkvärda ord: " Det är mycket olyckligt när våra livsmedelskedjor uppmanar till bojkott av svenska bönder som använder konventionell odling". Hur tänker man när ekologisk från andra länder anses bättre än närodlat svenskt?

Alf Karlman

Medlem LRF, intresseföreningen Mjölk 9,5 och Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!