Debatt: Låt Eskilstuna utvecklas till en smart och hållbar stad

12 december 2017 05:00

Miljöpartiet ser att Eskilstuna har stora möjligheter att utvecklas och bli en ännu bättre plats att leva och verka på. Då staden växer vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder. Gamla fabrikslokaler kan med fördel omvandlas till levande fastigheter och staden ytterligare förtätas för att möjliggöra nya bostäder i attraktiva lägen.

Med nya bostäder vid redan befintlig infrastruktur används också våra gemensamma resurser effektivt samtidigt som kostnader och miljöbelastningen minskar i jämförelse med om byggnationen sker på jungfrulig mark.

Det måste också vara enkelt och smidigt att ta sig fram på ett klimatsmart sätt, både i staden och på landsbygden. Det är därför glädjande att fler väljer att åka kollektivt och att fler upptäcker att elcykeln i många fall kan ersätta bilresor. För att det ska vara lätt att cykla – med eller utan el – vill vi satsa på att bygga fler och tryggare gångbanor och cykelbanor, bättre underhåll samt undanröja farliga hinder för cyklister som kantstenar och farligt placerade stolpar.

Vi vill förbättra underhållet av gång- och cykelbanor bland annat genom att införa metoden sopsaltning. Det får bort den halkiga isen utan att använda stora mängder grus som punkterar däcken. Dessutom minskar halkolyckorna. För varje mil som en Eskilstunabo cyklar sparar skattebetalarna cirka 15 kronor på grund av bland annat bättre luft, minskade sjukvårdskostnader och minskat vägslitage.

När fler ansluter sig till bilpooler minskar antalet bilar, vilket frigör mer yta för bostäder, mötesplatser och grönska som i sin tur förbättrar trivseln och mikroklimatet. Här kan kommunen visa vägen genom att satsa på att etablera fler bilpooler, bland annat vid nyproduktion av bostäder men även att låta kommunala tjänstebilar nyttjas i en central bilpool under kvällar och helger. Kommunen behöver också underlätta för elbilar genom en snabbare utbyggnad av laddplatser.

Tyvärr driver den nuvarande politiska majoriteten, S-M-C, på en utveckling av staden som bygger fast och ökar bilberoendet vilket leder till ökade utsläpp, mer trängseln och försämrad luftkvalitet. Undermålig infrastruktur för cykel och gående gör att föräldrar inte vågar låta sina barn cykla till skolan. Dåligt underhåll leder till halkolyckor och punkteringar. Trånga utrymmen och otydlighet skapar konflikter mellan cyklister och gående.

Tydligast är kanske det dubbla sveket mot barnen då majoriteten både skär ner på skolan och minskar kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Detta samtidigt som de vill satsa astronomiska summor på en kommunal flygplats, ett högriskprojekt som riskerar att försämra både klimat och ekonomi och därmed också barnens framtid.

Linus Lakso (MP)

ledamot stadsbyggnadsnämnden

Magnus Arreflod

gruppledare MP Eskilstuna

Marielle Lahti

gruppledare MP Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!