Debatt: Mat och drivmedel är livets nödtorft

5 januari 2018 21:59

Valrörelsen hettar till och skapar utspel och motspel av de mest groteska slag. Miljöpartiets gruppledare i Strängnäs, Ragnar Lindén, har träffat mitt i prick när hans analys lyder: "Riksdagsledamöterna levererar politiska floskler och ofinansierade önskedrömmar."

Om vi gör ett besök i verkligheten på landsbygden hos jord- och skogsbruket finner vi Landsbygdspartiet oberoendes hjärtefrågor. Vår självförsörjningsgrad är viktig om det skulle bli orostider. Då hjälper inte kanoner och flygplan utan vårt land måste försvaras genom tillgång på egenproducerad mat och drivmedel.

Våra jordbrukare och skogsägare för en hård kamp mot billig importmat som är framställd genom helt andra djurskyddsregler och där antibiotikaanvändning kan förekomma i stora mängder. Våra mjölk- och spannmålsbönder har höga krav på sin produktion. Dessa krav kostar pengar som de länder som exporterar till oss inte har, varför deras pris kan ligga lägre. Även biodlare, fåruppfödare, ostproducenter och besättningar av köttdjur och bufflar har en mycket sträng lagstiftning. Vår fiskerinäring är också hårt reglerad till konsumenternas fromma.

Detta med närproducerat är viktigt och det var mjölkbönder i Västra Rekarna som tillsammans med Arla Sverige lanserade "Sommarmjölk" som är garanterat närproducerad. Men det finns produkter som har en global behandling. Ett exempel:

* Findus fiskpaket innehåller torsk som fiskas i Nordatlanten och körs till Kina för att fileas och senare mellanlanda i Östeuropa för packning innan den hamnar i våra frysboxar.

Det sägs att "Herrens vägar är outgrundliga" men jag tror att han slås med bred marginal av torsk från Nordatlanten.

Ett stort problem för djurhållare som har sina betesmarker utefter vägar är att det slängs aluminiumburkar från bilar i vägrenen som sedan blåser in på grässkörden. När ensilagehacken har strimlat sönder en slängd aluminiumburk finns burken sönderhackad i gräsensilaget som kossan äter. Under ett år är det tusentals djur som dör av att de äter aluminiumburkar som fastnar i kons mage där de inte kan brytas ner. Här behövs information och straffpåföljd.

Sveriges skogsnäring är en av våra viktigaste basnäringar. Vi skogsägare förser våra industrier med produkter för export av virke och träprodukter som inbringar ett exportvärde netto på över 100 miljarder kronor varje år. Kan sedan forskningen komma så långt att vi kan framställa våra drivmedel från skogen på gårdsnivå, då blir landsbygden ännu viktigare för Sverige, vilket människor måste bli medvetna om.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!