Debatt: Mer arbetskraftsinvandring, tack

3 oktober 2018 05:00

Att allt fler söker sig till Sverige för att arbeta är någonting som stärker landets ekonomi och vårt gemensamma välstånd. Trots det är arbetskraftsinvandring inte en självklarhet. Migrationsverket borde få i uppdrag att underlätta för arbetskraftsinvandring.

I statistik från Migrationsverket fastslås att 14 948 människor fått ett beviljat arbetstillstånd, vilket kan jämföras med 11 227 som var motsvarande siffra förra året. Det finns en tydlig trend där allt fler söker sig till Sverige för att arbeta, någonting som Migrationsverket slår fast i sina prognoser.

Men det är tyvärr långtifrån en självklarhet att människor ska ges möjlighet att arbeta var de vill. Sverige har haft mycket stora problem med att kompetent arbetskraft utvisas på grund av mindre misstag. Den allmänna debatten har stundtals också varit fientligt inställd arbetskraftsinvandring i allmänhet. Tidigare i år sa statsminister Stefan Löfven exempelvis att det är orimligt att tusentals personer kommer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra. Svenska jobb åt svenskarna, trots att företagen skriker efter kompetent arbetskraft i en brinnande högkonjunktur.

Det är en retorik som är lika trångsynt som kortsiktig. Att människor kommer till Sverige för att arbeta och göra rätt för sig är inte ett problem. Många gånger är arbetskraftsinvandrarna dessutom högavlönade specialister som bidrar mycket till vårt gemensamma välstånd. Men det är inte den ekonomiska analysen som väger tyngst i sammanhanget. Det är först och främst en moralisk fråga. Det är rätt att låta människor röra sig fritt över gränser för att kunna uppfylla sina drömmar.

Därför borde Migrationsverket få i uttalat uppdrag att underlätta för arbetskraftsinvandring så att det blir så enkelt som möjligt för de som vill ta sig till Sverige för att arbeta. I nuläget fungerar myndigheten som en granskande instans som i vissa fall kan efterfråga kompletteringar på ansökningarna, men det finns ingen del i arbetet som syftar till att faktiskt hjälpa de som har tar sig hit.

Genom att ändra myndighetens uppdrag skulle det bli mer självklart för Migrationsverket att aktivt delta i projekt som främjar möjligheterna för arbetskraftsinvandring. Exempelvis skulle man kunna spela en mer aktiv roll i så kallade One stop-shops – kontaktpunkter där utländska arbetstagare får hjälp med alla de frågor som rör arbetskraftinvandringen.

Att underlätta för människor som tar sig till Sverige för att arbeta borde vara en självklarhet. Det är ekonomisk lönsamt och moraliskt rätt, i grund och botten är det så att invandring bygger Sverige starkare.

Romina Pourmokhtari

Integrationspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!