Debatt: Myter om enskilda avlopp

4 oktober 2017 11:15

Genom LRF har jag tagit del av en forskarrapport om enskilda avlopp som fått uppdraget av Havs- och Vattenmyndigheten. Där framgår att myndigheterna inte har stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp. Faktabasen bygger enbart på antaganden och beräkningar.

Forskarrapporten visar att marken tar upp det mesta av den fosfor som hamnar i enskilda avlopp och väldigt lite når vattendrag. Enskilda avlopp läcker inte så mycket fosfor som myndigheterna hävdar. Enligt forskarna beror det på att man inte räknat med markretentionen, det vill säga den mängd fosfor som tas upp av växter, djur och mikroorganismer i marken. Forskarna har inte kunnat hitta någonting som visar att fosfor som släpps ut i mark skulle nå ytvatten. Det är bara om det släpps ut direkt i vatten som det kan bidra till övergödningar. Redan efter 100 meter blir det inte något läckage alls från enskilda avlopp, vilket betyder att de modeller som kommunerna i dag räknar efter inte stämmer. Några av forskarna säger att enskilda avlopp inte är något problem över huvud taget.

Myndigheterna känner till att stora områden har brist på fosfor och att åtgärder där mot enskilda avlopp är helt meningslöst. Reducering av fosfor i vissa områden kan vara skadligt för miljön. Fisk har svårt att reproducera sig i allt för näringsfattiga vatten. Där kan en minskning av halterna fosfor göra mer skada än nytta, eftersom växter och djur tar upp mer tungmetaller i näringsfattiga vatten.

Vad säger kommunen om denna rapport till oss som hotas med att få byta våra enskilda avlopp för hundratusentals kronor helt i onödan om man nu skall följa vetenskapen och inte ett tyckande?

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!