Debatt: Nej, allt fler nyanlända får inte alls jobb

17 november 2018 05:00

I dagsläget finns runt 60 000 personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, alltså åtgärden för att rusta nyanlända för den svenska arbetsmarknaden. Av dessa bor 2076 personer i Sörmland. Ungefär 3 000 personer lämnar etableringsuppdraget varje månad och Arbetsförmedlingen för statistik över hur personerna sedan går vidare – till utbildning, arbete eller arbetslöshet.

I ett pressmeddelande nyligen hävdade Arbetsförmedlingen att "Allt fler nyanlända får jobb". Hela 44 procent har enligt Arbetsförmedlingen gått vidare till ”utbildning eller jobb”.

När man granskar Arbetsförmedlingens siffror inser man att påståendet är en bluff. Andelen nyanlända som går vidare till utbildning, arbete, nystartsjobb och arbete med andra stöd är i princip helt oförändrat och ligger runt 30–35 procent sedan flera år. Det som förklarar hela ”förbättringen" är extratjänsterna, som ökat med 11 procent.

Extratjänster är helt skattefinansierade och tidsbegränsade anställningar i offentlig och ideell sektor, för arbetsuppgifter som inte ens får konkurrera med "riktiga jobb", och där arbetsgivaren dessutom får en kontant bonus av staten för varje person man anställer.

Förhoppningen är ju att personer i extratjänster ska komma ut i riktiga arbeten. Det finns absolut exempel på att detta lyckats, men i vilken omfattning detta sker finns det väldigt lite statistik på.

Att kalla en plats i denna helt skattefinansierade åtgärd för att den nyanlände "fått jobb" är verkligen att slira på sanningen. I praktiken är extratjänster en arbetsmarknadsåtgärd, och de som finns i sådana brukas normalt räknas som arbetslösa i statistiken. Men genom regeringens direktiv till ansvariga myndigheter har man helt enkelt bestämt att dessa personer ska räknas som anställda i stället för arbetslösa!

Det allvarliga med de nyanländas etablering är tre saker.

* Hela 56 procent av de som gått igenom etableringsprogrammet under två års tid har inte överhuvudtaget går vidare till vare sig utbildning, arbete eller ens subventionerade extratjänster.

* Endast 7 procent går vidare till ett arbete utan subventioner, trots stark högkonjunktur.

* Det allvarligt att en statlig myndighet via direktiv från regeringen aktivt vilseleder medborgarna med att personer i en helt skattefinansierad arbetsmarknadsåtgärd räknas som "anställda".

I längden måste de flesta komma i egen försörjning med ett arbete utan subventioner. Att Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag försöker skönmåla läget hjälper inte. Sverige behöver snarast en ny regering som på allvar ser till att får större andel nyanlända i egen försörjning. När konjunkturen vänder nedåt blir det ännu svårare än det redan är.

Lotta Finstorp (M)

Riksdagsledamot Sörmland

Jan Ericson (M)

Riksdagsledamot finansutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!