Debatt: Nu bygger vi Sverige starkt!

23 mars 2018 20:00

Sverige har under många år haft behov av förbättringar i järnvägen med förseningar och inställda tåg till följd. Samtidigt behövs mer satsningar på kollektivtrafiken och cykelvägar när allt fler väljer att resa klimatvänligt. Regeringen presenterade i veckan den nationella planen för infrastruktur som kommer gälla mellan 2018–2029. I planen finns stora satsningar på järnvägen för hela Sverige, kollektivtrafik till landsbygden och fortsatta satsningar på säkra cykelvägar. Totalt avsätts 700 miljarder, en ökning med hela 47 procent jämfört med föregående nationella infrastrukturplan.

Fem satsningar som bygger Sörmland starkt:

* Mer satsning på kollektivtrafik och cykel. Stadsmiljöavtalen som medfinansierar satsningar på kollektivtrafik och cykel för regionen och kommunerna fortsätter med 12 miljarder över planperioden.

* Rusta upp banorna. Vi bygger vidare på Västra stambanan med spår i både Katrineholm och Högsjö.

* Fler spår för att minskar trängseln. Vi bygger dubbelspår mellan Strängnäs och Härad.

* Satsningar på vägunderhåll. En viktig del är att säkerställa att vägunderhållet, i planen finns riktade satsningar för vägunderhåll på landsbygden.

* Bygg höghastighetståg. Vi vill bygga höghastighetståg för att fler ska kunna miljövänligt snabbare.

Miljöpartiet kommer alltid kämpa för att Sörmland ska bli en region där tågen går i tid, kollektivtrafiken byggs ut och cykelvägar är säkra. Med den nya nationella transportplanen har vi tagit flera steg på vägen till ett fossilfritt Sörmland. Om mindre än 100 dagar är det val, då bestäms vilket vägval Sörmland ska ta. Miljöpartiets väg är tydlig vi tar ansvar för en järnväg och kollektivtrafik som både gör det lätt att resa och sänker utsläppen redan nu, klimatet kan inte vänta.

Linus Lakso (MP)

Riksdagskandidat och ordförande för MP Sörmland

Anna Wåhlström

Landstingsråd och ordförande för MP Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!