Debatt: Nu krävs ett snabbt besked om solcellsstöd

13 mars 2019 05:00

Solcellsstödet har funnits i tio år och tog fart på riktigt under 2018. I dag står över 13 000 ansökningar i kö och bara i Södermanlands län är det nära 1 000 som väntar på besked. Majoriteten är villaägare som har eller planerar att sätta upp solceller på sina hus. Och kön fortsätter att växa, i februari ökade antalet ansökningar med 60 procent jämfört med samma månad förra året. Nu måste vår nye energiminister Anders Ygeman ge besked om nya pengar annars hotas den solelboom som stödet byggt upp under tio års tid.

Under 2018 kom solelboomen till Sverige. Över 10 000 villaägare installerade solceller på sina tak, vilket innebar nästan en fördubbling av det totala antalet villor med solceller. Även i bostadsrättsföreningar och hos hyresvärdar är takten hög. Regelverken har förenklats rejält de senaste åren och ökningen av solcellsstödet 2018 gjorde att det lossnade på riktigt.

Företag, kommuner och landsting har också börjat få in solceller som ett enkelt och snabbt sätt att försörja sina fastigheter med egenproducerad förnybar el och förbättra energiprestandan. Även här har regelverken förbättrats de senaste åren, men solcellsstödet behövs några år till för att den ljusa utvecklingen att fortsätta.

Solcellsstödet infördes 2009 och var då 65 procent av den totala investeringen. Det har sänkts stegvis och är i dag 30 procent. Stödet har hela tiden haft en budget för de kommande tre åren för att skapa långsiktighet för alla som ansöker. Detta bröts i december då den budget som vann stöd i riksdagen halverade stödet och tog bort treårsplanen.

Priserna för solceller har fallit tack vare borttagandet av importtullar inom EU. Och de högre elpriserna de senaste åren gör också att den ekonomiska kalkylen för solel påverkats positivt. Solelkommissionen, ett nätverk där Vasakronan, JM, HSB, Telge Energi och Solkompaniet ingår, anser därför att investeringsstödet på tre år sikt kan avslutas, men det måste fasas ut med en klar och tydlig tidplan. Och ersättas av en "solrot" till villaägarna. Det är avgörande att de som söker stöd vet att de kommer att få ta del av det, annars har stödet ingen effekt.

Riksdagsbeslutet i december innebär i praktiken att solcellstödet togs bort över en natt. Ett stöd som Sverige haft i tio år måste naturligtvis ges en rimlig tidplan för att avvecklas. Nu krävs ett snabbt besked från energiminister Anders Ygeman att alla som står i kön och de som söker 2019 kommer få stöd. Då kan solelen fortsätta att växa i Sverige 2019 och framåt.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Johan Skoglund, vd, JM

Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan

Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet

Mikael Sellstedt, tf vd, Telge Energi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!