Debatt: Parken Zoo bidrar till att bevara utrotningshotade djur

28 januari 2019 05:00

Parken Zoo i Eskilstuna vill återkoppla kring artikeln ”En av historiens största massutrotningar av vilda djur pågår – men i Sörmland är skadan redan skedd”, publicerad den 23 januari.

En stor del av den massutrotning som sker idag, sker i andra delar av världen, mycket på grund av hur vi människor i den rika delen av världen lever. Men vi har förutsättningar att vända den negativa trenden.

Djurparker anslutna till svenska och internationella djurparksföreningar arbetar med just detta genom att bedriva bevarandeprojekt på arter som har eller riskerar att försvinna helt från det vilda. Detta arbete sker i nära kontakt med organisationer som arbetar på plats i områdena. Tyvärr ser det så pass illa ställt ut att det inte räcker med att bevara arter i deras naturliga livsmiljöer då dessa förstörs i rasande takt.

På Parken Zoo lever ett 70-tal arter där majoriteten är vilda och ingår i någon form av bevarandeprojekt. 13 arter klassas som akut hotade och riskerar att försvinna helt från det vilda.

Ett flertal arter skulle inte existera i dag om det inte vore för djurparkernas bevarandearbete. Bland annat visenten, som nämns i artikeln men även przewalskis häst, svartfotad iller, kalifornisk kondor, arabisk oryx och rödvargen.

Förutom bevarandeprojekten arbetar djurparker även med utbildning för att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och bidra till att människors beteenden ändras.

Här ligger Eskilstuna kommun i framkant i och med det unika samarbete som bedrivs mellan kommunen, Eskilstuna kommunfastigheter, Energi och miljö och Parken Zoo för att utbilda grundskoleelever genom utbildningskonceptet Eco Friends.

Eleverna får ökad kunskap om miljö och hållbarhet på ett konkret sätt. De får se nyttan av att källsortera, minimera användning av kemikalier och göra medvetna val av energislag samtidigt som de genom att träffa våra djur förstärker sina värderingar om vad ett hållbart leverne innebär.

Utöver utbildning bedrivs även forskning på djurparker. Forskningen bidrar i stor utsträckning till ökad kunskap om djuren och förbättrar och förenklar viltvårdsarbetet. Djurparker världen över bidrar sammanlagt med 350 miljoner amerikanska dollar per år till bevarandearbete i det vilda.

I artikel fanns fakta om uttern som lever i Sörmland. I Parken Zoo lever två andra utterarter, jätteuttern och den asiatiska klolösa uttern som båda är utrotningshotade, till stor del på grund av förstörda livsmiljöer.

Parken Zoo genom

Marie de Colli utbildningsansvarig

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!