Debatt: "Regeringen stärker välfärden i Sörmland"

28 april 2017 05:00

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. Vårbudgeten för 2017 presenterades nyligen. Där tar vi ytterligare steg för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och utveckla samhällsbygget.

För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi bildade regering har vi arbetat med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.

Det har gett resultat. 150 000 fler personer har ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande.

Vi har vänt det stora underskott vi ärvde av den borgerliga regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet måste bekämpas.

Totalt stärks Sörmlands kommuner genom välfärdsmiljarderna med 293 miljoner kronor under 2017. Samtidigt får sociala barn- och ungdomsvården i länet ett tillskott på närmare 5 miljoner kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tydliga investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen. För Eskilstuna innebär det cirka 110 miljoner.

Regeringens tio välfärdsmiljarder har stärkt Sörmlands landsting med närmare 85 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten skjuts dessutom 14,4 miljoner kronor till länets förlossningsvård och 2,8 miljoner till arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.

För att öka säkerheten skjuter vi till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024.

Bara genom att använda den svenska ekonomins och de offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhällsbygge kan vi bygga ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle. Så skapar vi trygghet i en ny tid.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Fredrik Olovsson (S)

riksdagsledamot Sörmland, ordförande Finansutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa