Debatt: Skogen är grunden för vår försvarsberedskap

26 januari 2018 05:00

Runt om i Sverige planerar institutioner och myndigheter för att höja och säkra försvarsberedskapen. Man talar om stöd till totalförsvaret, ökade insatser till Civilförsvaret och anslag till hälso- och sjukvården. Det förbereds för övningar och det tillsätts grupper som skall komma med utredningar.

Om man ser praktiskt på frågan så gäller det att hålla igång försvarsmakten med inhemsk energi eftersom all energi från yttervärlden kommer att stängas av vid orostider. Det spelar ingen roll vilka fantastiska flygplan, stridsvagnar eller båtar vi har om det inte finns bränsle som gör att de kan användas.

Sverige har resurser att producera egen energi genom att processa skogsrester som ger drivmedel, värme och el. Tekniken har kommit långt och genom ökade resurser till forskning och fältförsök kan vi nå en självförsörjningsgrad som garanterar att vi kan bli oberoende av import av energi. En plump i protokollet är när den framgångsrika forskningen för att framställa biodrivmedel från skogsrester som bedrivits vid Luleå Tekniska Universitet lades ned. Det blir en uppgift för Landsbygdspartiet oberoende att jobba för att den återinstalleras.

Forskningsresultaten måste föras ut till våra lärosäten, universitet, högskolor och naturbruksskolor och därifrån till det praktiska arbetet på våra gårdar. Det är viktigt att det fungerar med snabb respons från gårdarna tillbaka till forskningen om utfallet av den praktiska nyttan av produkter och teknik.

Landsbygdspartiet oberoende har som en väsentlig uppgift att skapa långsiktiga styrmedel och villkor för Sveriges energiförsörjning och skapa skatteregler som främjar landets konkurrenskraft och samtidigt är rättvisa för investerare och konsumenter.

Svenskt skogsbruk skapar en stabil sysselsättning över hela landet även under orostider om en hög självförsörjningsgrad skapas genom energi från våra skogsprodukter. Skatteintäkterna till stat och kommun är också en post att räkna med i detta sammanhang. Genom egen försörjning av biodrivmedel kan vår säkerhetspolitiska situation bli betydligt tryggare. Skogen, som är Sveriges mest biologiska och konkurrenskraftiga råvara, är nyckeln till det biobaserade samhället.

Möjligheten att göra oss självförsörjande på drivmedel, värme och el får vi inte missa. Landsbygdspartiet oberoende vill göra detta till verklighet!

För Landsbygdspartiet oberoende

Erland Nilsson, Råneå

Alf Karlman, Stora Sundby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!