Debatt: Södermanlands skolor måste hålla högre nivå

9 augusti 2017 08:00

Internationella mätningar visar att Sverige är landet lagom när det kommer till kunskap, vilket vi inte ska vara nöjda med. Det avspeglar sig när väljarna får säga sitt. En undersökning från Novus visar att skolan är den viktigaste frågan för alliansväljare. Faktum är att den prioriteras högre än såväl sjukvården som integrationen.

Sveriges elever förtjänar mer. Det är inte rimligt att ett land som Sverige, som för bara några decennier sedan presterade i världstoppen, har en högst medioker skola. I syfte att initiera politik som tar skolans situation på allvar driver vi i MUF fem konkreta förslag.

En ny lärarutbildning. Den pedagogiska forskningen som genomsyrar lärarutbildningen håller en låg kvalitet och kraven på studenterna är lågt ställda. Det är hög tid att initiera en ny kortare lärarutbildning ämnad för studenter som redan har en examen i undervisningsämnet samt möjligheten att komprimera sin utbildning.

Ett nytt finansieringssystem. Kommunaliseringen av skolan gav upphov till att politiker kunde behandla skolan som en kommunal budgetregulator. I syfte att säkra att alla skolor har en stabil finansiering krävs en nationellt finansierad skolpeng med en tydlig socioekonomisk viktning och en resultatdel.

Säkra rekryteringen av lärare till utanförskapsområden. I Sverige råder en systematisk snedfördelning av lärare: erfarna lärare arbetar på skolor med enklare elevunderlag, samtidigt som en stor andel lärare med begränsad erfarenhet arbetar på skolor med störst utmaningar. Lösningen är en palett av åtgärder: generellt högre löner, mindre undervisningstid, adekvat stödpersonal och mindre klasser. Med dessa åtgärder har Sydkorea lyckats rekrytera erfarna lärare till skolor i utanförskapsområden.

En evidensbaserad läroplan. De senaste decennierna har forskningen inom inlärning utvecklats något enormt. Dessvärre går läroplanen på flera punkter rakt mot evidens om inlärning. Forskning visar att katederundervisning är den enskilt mest effektiva undervisningsformen. Vilket inte avspeglas i läroplanen.

Externa kunskapsuppföljningar. Betygsinflationen måste hindras. Genom externt rättade nationella prov, examenstentor för gymnasieskolan samt tydligare bestämmelser om att betygen kan problemen minimeras.

Det finns ett stort behov av adekvata reformer som höjer kvaliteten på Södermanlands skolor. Alla elever ska få chansen att nå sina drömmar, men det bygger på en välfungerande skola.

Benjamin Dousa

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Robin Tannarp

distriktsordförande MUF Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa