Debatt: Sörmlänningarna oroliga för att drabbas av obotlig sjukdom

20 december 2018 05:00

Var tredje sekund upptäcks ett nytt fall av demenssjukdom i världen. Totalt är runt 47 miljoner människor drabbade av demens, vilket gör det till ett av världens största hälsoproblem enligt WHO.

Enbart i Sörmland beräknas över 800 personer insjukna i en demenssjukdom årligen. I hela landet lever mellan 130 000 till 150 000 med demenssjukdom. Denna siffra väntas fördubblas till år 2050, på grund av Sveriges åldrande befolkning. Något som kommer att innebära stora påfrestningar för vårt samhälle.

Demens är samlingsnamnet på ett flertal sjukdomar i hjärnan. Sjukdomarna yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som skadats. Vanliga tecken är sviktande minne och bristande förmåga att utföra vardagliga sysslor. Personer med demenssjukdom kan till slut inte klara sig utan stöd från sin omgivning.

Utöver ett stort mänskligt lidande för den drabbade och anhöriga innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Mellan år 2000 och 2012 steg den totala samhällskostnaden för demenspatienter i Sverige från 38,4 miljarder kronor till närmare 63 miljarder kronor.

Men forskningen ger hopp. Forskare vid Karolinska Institutet har, i samarbete med forskare i Finland, visat att en hälsosam livsstil kan minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent. Faktorer som tycks vara viktiga är fysisk aktivitet, hälsosam kost, sociala och mentala aktiviteter. Genom en kombination av livsstilsförändringar kommer personer som ligger i riskzon förhoppningsvis kunna skjuta fram debuten av demens eller ha den lindriga fasen under längre period.

Frågan engagerar allmänheten. En Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Forska! Sverige visar att 75 procent av invånarna i Östra Mellansverige är oroliga för att de själva eller någon nära anhörig ska drabbas av en obotlig sjukdom, exempelvis Alzheimers.

För att möta utmaningen med ökad ohälsa vill Forska! Sverige att de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas till 4 öre per vårdkrona. Sörmlänningarna håller med: 8 av 10 i Östra Mellansverige tycker att förslaget är bra enligt Sifo-undersökningen.

Vi hoppas nu att samtliga riksdagsledamöter lever upp till befolkningens förväntningar och satsar på en vård i världsklass, med hjälp av stärkt forskning och innovation. På så sätt kan Sverige bidra till att möta utmaningen med demenssjukdomar, såväl globalt som i Sverige.

 

Anna Nilsson Vindefjärd,

Generalsekreterare Forska! Sverige

Ole Petter Ottersen

Rektor Karolinska Institutet

Heidi Stensmyren

Ordförande Sveriges läkarförbund

Anna Hemlin

Generalsekreterare Hjärnfonden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa