Debatt: Sponsra funktionshindrade barn i stället för idrott

17 januari 2018 06:12

Gissur Erlingsson har presenterat en intressant artikel med vetenskaplig bas i Eskilstuna-Kuriren den 26 februari med rubriken "Kommuner bör inte sponsra elitlag". Jag vill lägga en lekmannamässig syn på sponsring av elitlag och förslag till förändringar.

Privata företag och kommuners sponsring börjar nå dimensioner som ger ett löjets skimmer över sig. Tävlingsdresserna är fyllda med mängder av reklametiketter som skymmer varandra. Till och med på skinkorna finns det numera plats för reklam! Någon egentlig professionell marknadsföring kan man inte spåra i exponeringarna utan det är ett direkt ekonomiskt stöd till föreningarna.

I en del fall kan man spåra intresset till företagsledarnas eller kommunpamparnas eller deras barns idrottsintresse. Om sponsorerna byter inriktning på stödet kan den förening som förlorar stödet råka i ekonomiska svårigheter och stå med ändan bar utan reklamstödet på skinkorna. Oftast löses situationen genom att vi skattebetalare får gå in och stå för notan eftersom kommunen hävdar att exponeringen är viktig för att ungdomarna skall ha idoler att se upp till. Detta är kvalificerat skitsnack!

Bästa effekten får sponsring som går till ungdomsidrotten där det finns engagerade ledare, oftast föräldrar, som jobbar ideellt och gläds över att de kan engagera ungdomarna och skapa ett livslångt sportintresse för dem och samtidigt göra dem beredda för ett väl grundat socialt liv.

Samhällsstrukturen har många intressen att tillgodose. Om vi tar detta med assistans till barn med funktionshinder så talas det om neddragningar för att spara pengar. Detta är en bedövande otäck inställning till ett av våra viktigaste samhällsfunktioner.

En idé som jag vill framföra är att företagen riktar in sin sponsorverksamhet för att stödja de i samhället som är svårast utsatta. De som behöver assistans, många gånger dygnet runt, har inte själva försatt sig i denna situation. Sponsorstöd till funktionshindrade barn och deras familjer skulle lösa en del av problemen. Genom att de får den assistans de behöver skulle det skapa en genuint stark tilltro till företag och kommuner och ge deras varumärken ett tecken på ett starkt samhällsengagemang.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!