Debatt: Starkare ekonomi med grön politik

18 augusti 2018 05:00

Under Miljöpartiets fyra år i regering har vi vänt underskottet i statens finanser till stora överskott och betalat tillbaka på statsskulden, som nu ligger på sin lägsta nivå på över 40 år. 300 000 fler har ett arbete att gå till än innan vi tillträdde i regering, den negativa utvecklingen i skolan har brutits och Sverige utsågs nyligen till det land i världen som har bäst anseende.

Tillsammans med Socialdemokraterna har Miljöpartiet styrt svensk politik och haft budgetansvaret på Finansdepartementet. Det har inneburit historiska satsningar på miljö och klimat och en fördubbling av de totala resurserna till miljöområdet.

Till skillnad från farhågorna har vi bevisat att det går att kombinera en offensiv miljöpolitik med en stark ekonomisk utveckling. Framöver kommer sannolikt en annan regel att gälla: Det kommer inte gå att ha en stark ekonomisk utveckling utan en offensiv miljöpolitik.

Världsekonomin är på väg in i ett systemskifte. Bort från beroendet av det fossila och bort från en linjär ekonomi där en vara produceras och används en gång för att sedan slängas på soptippen. Istället ökar kraven på att energi ska vara förnybar och att resurser ska hanteras mer effektivt, vilket öppnar upp för en ekonomi som är cirkulär, det vill säga att allt fler varor återanvänds eller återvinns så att samma material kan användas gång på gång.

Det är den enda möjliga utvecklingen om vi ska kunna möta klimatutmaningen och undvika alltför drastiska klimatförändringar. Det är i länder som tidigt ställer höga klimatkrav som företag kommer växa fram som är anpassade för en världsekonomi där höga krav gäller för alla. Och det är i kommunerna mycket av det konkreta klimatarbetet behöver genomföras.

Det är företagen i de länderna som kommer exportera nya produkter, tjänster och lösningar som kan minska utsläppen globalt och som också kommer att vara vinnarna på morgondagens marknad.

Sverige rankas i dag som ett av världens absolut bästa länder att leva i. Så vill vi att det ska vara även i fortsättning. Därför vore det dåligt för både Sverige och för klimatet om de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna gavs möjligheten att bromsa Sveriges miljöarbete. De vill alla kapa var tredje eller var fjärde krona till miljöområdet, de vill att flyget ska slippa betala för sina utsläpp och de saknar trovärdiga förslag för hur Sverige ska behålla sin ledarposition internationellt.

Vi måste istället fortsätta framåt och öka takten ytterligare i det svenska klimatarbetet. Och vi måste göra det Nu. Klimatet kan inte vänta.

Per Bolund

Biträdande finansminister och konsument- och finansmarknadsminister

Ragnar Lindén

Oppositionsråd i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa