Debatt: Torkan slår hårt – många djur riskerar att nödslaktas

5 januari 2018 06:44

Just nu gläds svenska folket åt det varma och soliga vädret som fortsätter vecka efter vecka. Samtidigt pågår en katastrof som de flesta inte tänker på. Vi har den värsta torkan sedan 1955 och för andra året i rad har Sveriges lantbrukare ett fruktansvärt tufft år – betena blir sönderbrända och fodret som ska samlas in för vintern torkar bort. Alla jobbar dygnet runt för att bärga så mycket mat det bara går till djuren. Alternativet är slakt, fast egentligen är det inget alternativ då slaktköerna är enorma och bara ökar. Valet kommer att bli att nödslakta friska djur som sen bränns.

För cirka en månad sedan gav Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ut foldern ”Om krisen eller Kriget kommer”. Krisen är här och nu! Hästar går troligen till nödslakt först på grund av brist på foder. Bönderna har fullt upp med att finna foder till produktionsdjuren.

Vi fick en livsmedelsstrategi som gick ut på att öka produktionen men just nu går det snabbt utför och riksdagspolitikerna lyser med sin frånvaro, förmodligen upptagna med Almedalsveckan.

Varför hörs det inget från riksdagspartierna och landsbygdsministern i synnerhet och även försvarsministern? Sverige riskerar att förlora massor av djur och risken finns också att många bönder lägger ner. Följdverkningarna kommer att bli enorma, men det verkar som om riksdagspolitikerna gör som strutsen.

Ska svenska folket tvingas vänta på en insats ända tills vissa varor är slut i affärerna? Släpp allt annat nu och visa handlingskraft innan det är försent.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende kräver snabba insatser. Vi vill att slakterierna får hjälp så de kan slakta så mycket det bara går och frysa köttet. Sedan måste Jordbruksverkets eftersläpning av ersättningar till bönderna upphöra omedelbart, för pengarna går åt till att köpa foder.

Ett tillfälligt importstopp skulle också underlätta och det borde gå att få igenom i en sådan här krissituation. Speciellt köttimport från länder som inte lever upp till Sveriges hårdare djurskyddslagar. Regelförenklingar måste också införas snabbt så att bönderna kan koncentrera sig på foder och inget annat.

Landsbygdspartiet oberoende vill:

● att Riksdagen beslutar om åtgärder för att underlätta i denna krissituation.

● att Riksdagen beslutar att Jordbruksverket löser de släpande ersättningarna.

● att Riksdagen beslutar om ett tillfälligt stopp av importkött.

● att Riksdagen beslutar om ett förenklat regelverk vid en kris.

För Landsbygdspartiet oberoende

Åsa Augustson, Magnus Malmsten, Claes Littorin, Monica Björsell Tjern, Inga Wall

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!