Debatt: Vad äter vi och varför?

7 mars 2017 05:00

Debatten om ekologisk produktion kontra konventionell pågår intensivt i olika media. Som konsument med intresse för fakta har jag konstaterat att det inte finns någon giftig livsmedelproduktion i Sverige. Var ligger då skillnaderna? Vi får oss serverat siffror på att den ekologiska produktionen ökar kraftigt men den kan inte tillfredsställa en stigande efterfrågan.

Nu är dessa siffror baserade på en tidigare låg nivå, som fortfarande är låg sett till ett helhetsperspektiv och ska därför inte överskattas. Ekologerna påstår att det är marknaden som styr efterfrågan men det påståendet rimmar dåligt mot det fakta att ekologisk odling tar emot högre stöd och att det är detta stöd som i grunden styr marknaden?

Politikerna styr genom stöd och bidrag livsmedelsnäringen mot den ekologiska odlingen. Ett exempel på detta är regeringens färska förslag om ett mål på 30 procent odlingsareal till år 2030. Dessa slutdatum skal tas med en nypa salt eftersom de oftast är satta till ett årtal när förslagsställarna garanterat har gåt i pension!

För att vi konsumenter ska kunna bedöma skillnaden mellan ekologisk och konventionell produktion måste vi få vetenskapliga fakta om djurhälsan, miljöförstöring, läckage, importerade produkters ursprung och odlingssätt och den inverkan produkter från konventionella gårdar har på ekologisk produktion. Självförsörjningsgraden är viktig att få belyst i dessa sammanhang. Det måste även påpekas att marknadsföringen av ekologiska produkter vida överstiger vad de konventionella lyckas åstadkomma!

Min önskan är att ekologisk och konventionell odling ska arbeta sida vid sida för att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden på livsmedel. Närproduktion är den sammanhållande kraften! Låt oss konsumenter få besked om vad de olika odlingsformerna står för och hur de gemensamt ska stärka Sveriges livsmedelsproduktion. Vad betyder lägre hektarskördar vid ekologisk odling vid en eventuell avskärmning när importen är stoppad? Om radikala förändringar måste göras ska kostnaderna ligga på försvarsbudgeten för det är en hög självförsörjningsgrad av livsmedel som är bästa försvar vid orostider!

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!