Debatt: Vågar vi sjukskriva oss?

23 februari 2018 14:00

Öppet brev till socialminister Annika Strandhäll, generaldirektör för Försäkringskassan Maria Hemström-Hemmingsson och styrelsen för Försäkringskassan.

Försäkringskassans främsta roll ska vara att hjälpa medborgarna. På hemsidan står att läsa: ”Försäkringskassans uppdrag från regeringen inom sjukförsäkringen är att ge rätt ersättning till rätt person genom en rättvis och effektiv handläggning...”. Men vad betyder det i verkligheten för den som blir sjuk?

Jag har under sommaren haft många kontakter med F-kassan i Strängnäs och ser därför tydligt att ärendena inte hinns med. Enligt handläggarna ligger ett ärende ”normalt” i 30 dagar innan det handläggs. Chefen för Försäkringskassan bekräftar detta förhållande.

Det kan alltså ta mer än 30 dagar innan man får besked om man ens har rätt till sjukpenning! Efter 30 dagars sjukskrivning kan man alltså helt nekas rätten till sjukpenning! Detta är en fullständigt orimlig situation för de allra flesta.

De allra flesta är beroende av pengar på kontot varje månad. Så en mycket relevant frågekedja blir: Vågar du ens gå till läkare och bli sjukskriven? Har du råd att vara sjuk? Eller ska du gå till jobbet trots sjukdom?

Jag anser att Försäkringskassan har missuppfattat sitt uppdrag. Det centrala i Försäkringskassans uppdrag måste vara medborgarservice, alltså snabbhet i bedömningarna av rätten till bidrag. Eller betyder ”effektiv handläggning” ingenting?

Ska vi medborgare acceptera att en statlig myndighet får utsätta medborgarna för så dålig service? Mitt svar på denna fråga är ett rungande NEJ. Det måste gå att bedriva bra och säker medborgarservice.

Skärpning Försäkringskassans ledning! Resurssätt rätt, se till att anställa erforderligt antal kunniga handläggare så att arbetsbördan blir rimlig och ge rätt uppdrag till handläggarna, så att alla får den trygghet vi så väl behöver när vi är sjuka.

Yvonne Knuutinen

kandiderar för V i Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa