Debatt: Värna om de svenska mjölkbönderna

7 februari 2017 05:00

Hej konsument!

Du som konsumerar livsmedel hemma vid matbordet, eller på någon offentlig plats, är en mycket viktig person för våra svenska mjölkbönder.

Det är de som producerar råvaran till mejeriprodukterna. De svenska mjölkbönderna har väldigt strikta krav att följa när det gäller djurskydd, hälsa och hygien och därför är de svenska mejeriprodukterna av högsta kvalitet.

Det har varit en turbulent tid för mjölkbönderna med sjunkande avräkningspriser, avskaffande av mjölkkvoter och det ryska importstoppet. Många mjölkbönder har fått lägga ner sin verksamhet, men de som är kvar känner en glädje i att gå ut i ladugården och mjölka sina kor och ge dem bekväma och rena båsplatser flera timmar varje dag i veckan året runt.

Förhoppningsvis förstår du som konsument att gilla våra närproducerade produkter och uppskatta den svenska kvaliteten.

I det pris som du som konsument betalar i butiken ingår kostnader för miljö, hälsa, klimat och sociala kostnader. Butiken bestämmer vilket pris de skall ta gentemot konsument och världsmarknadspriset bestämmer det avräkningspris som mjölkproducenterna får.

Det är viktigt att du som konsument kollar ursprunget. Närproducerad mjölk minskar avståndet mellan producent och konsument antingen det gäller din mjölk till hemmet eller mjölk till skolor, äldreboenden eller restauranger.

En ökning av köp av närproducerade mejeriprodukter innebär även en höjning av Sveriges självförsörjningsgrad och därmed krisberedskapen och samtidigt gynnar den miljön och klimatet. Skulle det bli orostider och vi blir avskärmade som land har vi små möjligheter att försörja oss med dagens låga självförsörjningsgrad.

Samhället är sårbart när man bygger så totalt på import och export utan att gardera sig mot konsekvenserna vid frostiga relationer.

Du som konsument bestämmer om vi i Sverige skall ha närproducerade kvalitetsprodukter och en hög självförsörjningsgrad, eller om våra mjölkbönder skall konkurreras ut av miljömässigt undermåliga och ibland rent skadliga importprodukter.

De svenska mjölkbönderna gör garanterat sitt yttersta för att du skall bli nöjd som konsument!

För Landsbygdspartiet oberoende riksförbundet,

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa