Debatt: Vi i skolan är hjältar – om tiden finns

12 september 2017 05:00

I dag, den 12 september, firas Skolans Dag. En dag som fokuserar på skolan och vi som arbetar där. Vi har en viktig uppgift och ett stort ansvar. Vi ser små mirakel hända varje dag och vi är stolta över den betydelse vi kan ha för varje elev.

Enligt en undersökning bland 1 000 lärare vill lärare få mer tid att ägna sig åt sin undervisning. Vi lärare måste få ägna oss åt undervisningen och dess för- och efterarbete, det är det som skapar kvalitet i verksamheten. Studie- och yrkesvägledare har också en viktig uppgift i skolan genom att stödja ungdomar i deras val av yrke och studier. För att eleven ska kunna göra väl underbyggda val behövs en planerad och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning (syv), med tillgänglig kompetens inom de olika delarna som utgör studie- och yrkesvägledningen. I Eskilstunas grundskolor finns det bara 2,6 tjänster utbildade vägledare på 10 000 elever.

Många i skolan gör en hjälteinsats. Enligt en undersökning bland 1 000 elever tycker hela 94 procent att de trivs bra i skolan och många elever ser lärarna som hjältar. Många som tänker tillbaka på sin skolgång har nog minnen av lärare som har betytt väldigt mycket för dem – som format dem som människor, som hjälpt till att göra viktiga livsval och gett kunskap.

I dag känner sig många av våra kollegor stressade och otillräckliga. De har fått fler och fler arbetsuppgifter och hinner inte få tid för alla elever. En tredjedel av lärarna tar inte lunch varje dag och sex av tio lärare hinner inte ta paus under arbetsdagen. Studie- och yrkesvägledare arbetar med marknadsföring så som Öppet hus och årskurs 8-dagar.

Vi måste få ett fokus på våra huvudsakliga arbetsuppgifter, undervisning, ge ordentligt med tid till både för- och efterarbete av undervisningen. Lärare vill fokusera på sitt viktiga uppdrag och arbetsuppgifter som är kopplade därtill. Detta är nödvändigt för att lärare ska kunna utgå utifrån varje elevs egna förutsättningar. För syv krävs det tid för övergripande planering för hur vägledningssamtal, information och undervisning kan bilda en helhet med en röd tråd för eleverna i deras framtida val. Elever som inte har någon i sin omgivning som har ett arbete måste tidigt få reda på vilka val de kan göra för att påverka sitt yrkesval. Detta blir en samhällsekonomisk vinst!

Just nu är det upp till landets 290 kommuner och alla privata huvudmän som själva kan styra över hur arbetsbelastningen ska se ut. Det gör att det blir väldigt olika förutsättningar för lärare och elever. Här måste staten gå in och ta ansvar, så att det blir likvärdigt.

Föräldrar, vi som arbetar i skolan och elever – alla är de överens om att det behövs mer tid för varje elev. Nu är det egentligen bara politikerna som måste inse detta.

Åsa Fahlén

ordförande för Lärarnas riksförbund

Jessica Olsson

Lärarnas riksförbund Eskilstuna

Fotnot: Skolans Dag är instiftad av Lärarnas riksförbund och är ett registrerat varumärke

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa