Debatt: Vi måste få ett stopp på det hedersrelaterade förtrycket

1 februari 2017 04:04

Det är dags att ta en seriös debatt om värderingar och det utbredda hedersrelaterade våldet och förtrycket i Sverige idag. Det måste förebyggas och bekämpas kraftfullt på alla fronter i samhället.

Carin Götblad, regionpolischef i Uppsala och tidigare regeringens samordnare för våld i nära relationer, skrev i somras att mörkertalet över hur många som är utsatta för hedersförtryck, bland såväl barn och unga som bland vuxna, är gigantiskt.

En rapport hon lade fram 2014 visade att omkring 100 000 tjejer och killar i Sverige i dag lever under förtryckande hederskulturella normer.

Våren 2016 publicerade föreningen ”Varken hora eller kuvad” rapporten Elvahundra. En studie om kartläggningen av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland 1100 ungdomar i några av Stockolms förorter.

Ungdomarna mellan 12 och 18 år och ett 50-tal föräldrar med icke-svensk bakgrund fanns med. Resultatet visar att hedersnormen råder och förekommer i både muslimska och kristna familjer.

Flera muslimska feminister har varnat för ökade spänningar i samhället. Soheila Fors, som skapat ett antal säkra miljöer för hederskulturernas offer, har samma budskap. De och deras föräldrar kom just hit för att de hade hört att Sverige var ett land där förtryck under diktatur och religion inte fanns.

I dag är det inte så. Antalet utanförskapsområden har ökat till 130 områden år 2014.

I många storstadsförorter styr kriminella gäng, det är utanförskap och fattigdom. Rättssamhället utmanas. Bilar sätts i brand och blåljuspersonal utsätts för stenkastning vid utryckningar. Moralpoliser ger sig på kvinnor som inte har rätt klädsel eller är på ”fel” ställe vid ”fel” tid. Det är mycket oroande. Något måste göras nu.

Vi som är uppväxta under 1960- och 70- talet fick uppleva att kvinnors rättigheter och friheter ökade stort i Sverige. Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump fick vi läsa som barn och hon har inspirerat oss och många flickor långt utanför Sveriges gränser.

Boken om världens starkaste flicka behövs mer än någonsin i varje hem och bibliotek.

Ska vi komma tillrätta med hedersförtryck och våld måste vi kasta skygglapparna och våga se. Redan 2009 uppmärksammade KDK hedersvåld och förtryck i en rapport och förslag på åtgärder.

Kunskap och utbildning om hederskultur måste öka hos all personal inom förskola, skolan, vården och socialtjänsten.

Polis och rättsvårdande myndigheter måste få ökade resurser att utreda brott i hederns namn.

Nationell stödlinje behövs och ökad myndighetssamverkan är nödvändig.

Alla elever ska delta i obligatorisk undervisning.

Ett jämställt samhälle är ett hållbart samhälle, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Våga se och agera mot diskriminering och förtryck.

Alla människors lika och okränkbara värde gäller alla och alltid. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamot

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

Ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet, KDK,

gruppledare landstinget Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!