Höga hyreshöjningar gagnar ingen

Helena Frisk, ordförande för Hyresgästföreningen, Region Mitt
och Hans Eklund, ordförande för Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle.

Helena Frisk, ordförande för Hyresgästföreningen, Region Mitt och Hans Eklund, ordförande för Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle.

Foto: Privat

Debattsvar2023-10-07 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik/kommentar till ”Vill HGF ha ett andra klassens boende?” publicerat 2 oktober

Jodå, Björn Lundborg, Hyresgästföreningen och Sveriges hyresgäster befinner sig i exakt samma verklighet som Fastighetsägarnas medlemsföretag – och det är en verklighet som präglas av ekonomisk kris, av inflation och stigande räntor, av avsaknad av en fungerande bostadspolitik, av orättvis behandling av hyresrätten som boendeform, av skenande byggpriser, orimligt dyra renoveringar och nybyggnation. Jodå, Björn Lundborg, problembilden har vi nog gemensamt. Det är lösningarna där vi går isär, det är i fråga om lösningarna som Fastighetsägarna vänder sig från verkligheten och skapar sin egen ”hitte på-värld”. 

För tvärtemot vad ni säger är inte lösningen på krisen eller på någon annan av hyresmarknadens utmaningar att bostadsföretagen går oberörda och skadeslösa medan hyresgästerna ska stå för hela smällen genom att allt ska täckas av högre hyresnivåer. Man bygger inte ett hållbart samhälle genom att göra förvärvsarbetande arbetskraft och pensionärer beroende av försörjningsstöd från skattekollektivet för att de inte klarar sina boendekostnader. Eller genom att människor tvingas bo i bostäder för små för att fylla behoven. Eller genom att deras marginaler pressas bortom vad som möjliggör en dräglig levnadsstandard. 

Sysslar man som era medlemsföretag med bostäder, den mest fundamentala tryggheten i varje människas liv, så kan man inte frånsäga sig ett visst mått av samhällsansvar. Det ansvaret tar ni och era medlemsföretag bäst genom att sätta er ner i höstens hyresförhandlingar med oss och med ömsesidig respekt och förståelse för varandras intressen hitta en kompromiss innebärande delat ansvar för den rådande situationen. Vi talar inte om oförändrade hyror för 2024, men ni måste också inse att ett år till av lika höga hyreshöjningar som för 2023 kan det inte bli tal om. Det gagnar ingen, vare sig samhället, hyresgästerna eller ens era egna medlemsföretag. Så visa er mogna i er roll i samhället: Sänk era hyreskrav!

Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen, Region Mitt

Hans Eklund, ordförande Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle