AI som skriver kommunala policys

Anders Härnbro (S) kommunalråd frågade AI-roboten ChatGPT om Strängnäspartiets nytta.

Anders Härnbro (S) kommunalråd frågade AI-roboten ChatGPT om Strängnäspartiets nytta.

Foto: Richard Drew

Debattsvar2023-10-04 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Lars Larsson och Marie Eriksson Drottes debattartikel om ChatGTP och AI i skolans styrning.

Som tidningsläsare har jag sedan valet följt Strängnäspartiets (STRP) attack på Strängnäs kommun och dess medarbetare. Partiledaren Lars Larsson var noga med att de var ett lokalt parti som ville skapa konflikt och åtskillnad i varje fråga, och det drabbar såklart helhetssynen. De tar en fråga i taget.

STRP sitter idag med i alla viktiga nämnder och styrelser i kommunen. Alla som har arbetat i en större organisation av något slag förstår att detta sätt att jobba från styrelse och ägare skapar rädsla och osäkerhet. Inte direkt det bästa sättet att driva utveckling och förändring. Jag frågade därför AI-roboten ChatGPT 3.5 om STRP:s nytta och fick ett blixtsnabbt och rättframt svar. Plötsligt verkar hela situationen lätt att greppa (svaret är komplett):

"Ett lokalt parti med dessa egenskaper kan potentiellt orsaka flera allvarliga problem i en kommun:

  • Politisk paralysis: Konstant konflikt och brist på helhetstänkande kan resultera i politisk paralys, vilket innebär att det blir svårt att fatta beslut och driva igenom viktiga åtgärder.
  • Ekonomisk instabilitet: Om politiken inte är stabil och förutsägbar kan det påverka kommunens ekonomi negativt, inklusive investeringar, skatteinkomster och ekonomisk utveckling.
  • Förtroendeförlust: Medborgarna kan förlora förtroendet för den lokala förvaltningen om det råder stor rädsla och osäkerhet kring politiken och beslutsfattandet.
  • Ineffektiv förvaltning: Ett parti som inte kan tänka på helheten kan leda till ineffektiv förvaltning och suboptimala lösningar på viktiga samhällsproblem.
  • Risk för ojämlikhet: Om partiet inte tar hänsyn till olika gruppers behov och intressen kan det öka risken för ojämlikhet och missgynnade samhällsgrupper.
  • Långsiktiga konsekvenser: Bristen på helhetstänkande kan leda till kortsiktiga politiska beslut som inte tar hänsyn till långsiktiga utmaningar som miljöproblem eller infrastrukturbehov.

Det är därför viktigt att väljarna är medvetna om dessa potentiella problem och aktivt deltar i den politiska processen för att främja ansvarsfullt och helhetstänkande beslutsfattande i sin kommun.

Slut ChatGTP"

Man kan undra om Strängnäspartiet verkligen tror att det här med ChatGTP är en bra väg att avgöra vad som är rätt och fel.