Möjligen en motvillig toppolitiker

Anders Härnbro (S), kommunalråd svarar Jan Rudengren (L).

Anders Härnbro (S), kommunalråd svarar Jan Rudengren (L).

Foto: Anna Hübsch

Debattsvar2023-10-05 08:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den långa inledningen per den 29/9 beskriver Jan Rudengren (L) bra hur en myndighet ska fungera. Enligt rapporter från kommunens revisorer, besked från JO och nekande avslag från de domstolar där Rudengren sökt stöd är Strängnäs kommun en fungerande myndighet. Det verkar också vara den allmänna uppfattningen bland Strängnäs folkvalda.
Om jag förstår rätt är kärnan i Rudengrens djupa besvikelse att han inte får svar på sina frågor. Ni som begärt ut hans korrespondens vet att dessa är många och långa. Enligt förvaltningslagen ska underlag lämnas ut, men inte att kommunen för skattepengar ska göra en enskild persons utredningsarbete. Det är också väldigt konstigt att kräva tjänstepersoners avsked då de följer en nämnds beslut, det vill säga följer just den myndighet vars rättssäkerhet Rudengren säger sig värna.
Jan Rudengren (L) är en av Strängnäs toppolitiker. Det kan vara värt att fundera på. I snart 10 år har Rudengren representerat Liberalerna på tunga arenor i kommunpolitiken. Därför är det problematiskt att han i tidningen positionerar sig som outsider. Rudengren är som mångårig medlem av fullmäktige, nämnder och styrelse också en del av den myndighet han försöker ta avstånd från i sina mångordiga insändare. Det är svårt att förstå varför. Kanske finner han inspiration i Strängnäspartiets inställning att uppbära arvode men av principiella skäl avsäga sig från uppdrag som ingår i detta? Är det kanske en trend hos (L) och (Strp) att marginalisera sitt inflytande för att slippa ta ansvar? Det ansvar vi förtroendevalda har som gemensam huvuduppgift.

Anders Härnbro (S), kommunalråd