Vill HGF ha ett andra klassens boende?

Får inte fastighetsägare täckning för de ökade kostnaderna blir även det befintliga bostadsbeståndet lidande, skriver Björn Lundborg, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna MittNord i ett debattsvar.

Får inte fastighetsägare täckning för de ökade kostnaderna blir även det befintliga bostadsbeståndet lidande, skriver Björn Lundborg, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna MittNord i ett debattsvar.

Foto: Fredrik Persson/TT

Debattsvar2023-10-02 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Helena Frisks och Hans Eklunds debattartikel Hyresvärdar, sänk Hyreskraven publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 22 september.

Det är svårt att förstå hur Helena Frisk och Hans Eklund resonerar. I en mening konstaterar de att hyresvärdarna befinner sig i ett prekärt ekonomiskt läge men påstår i en annan att de lever i en hitte-på-värld. Fastighetsägarna alltså, inte de själva.

Den stora majoriteten av Sveriges fastighetsägare är småföretagare och, tro det eller ej, lever och verkar i samma värld som Hyresgästföreningen. En värld där höjda räntor och skenande kostnader pressar ekonomin från alla håll. Där två av tre kommuner är i stort behov av fler bostäder men där det samtidigt sker en kraftig inbromsning. Bara i Eskilstuna vittnar antalet startbesked på en extrem minskning av påbörjade byggen av lägenheter. Det visar på att fastighetsägare - inte får kalkylerna att gå ihop.

Tvärniten på bostadsbyggandet kommer få stora konsekvenser. Och får inte fastighetsägare täckning för de ökade kostnaderna blir även det befintliga bostadsbeståndet lidande, med minskat underhåll och renovering som följd. Konsekvensen är att vi på sikt riskerar att få ett andra klassens boende. Är det verkligen dit Hyresgästföreningen vill?

Många hyresgäster kämpar med ekonomin. Det gör också bostadsrättsinnehavare och villaägare som sett räntorna öka och elräkningarna skjuta i höjden. För dem har boendekostnaderna ökat med åtskilliga tusenlappar varje månad. I den jämförelsen är boende i hyresrätt mer skyddade. Men med det sagt finns det människor som befinner sig i en särskilt ansträngd ekonomisk situation och för dem måste det finnas ett starkt socialt skyddsnät, till exempel behöver bostadsbidraget utvecklas och moderniseras.

Helena Frisk och Hans Eklund tycker att det är ett hån mot hyresgästerna att hyrorna utvecklas i takt med kostnaderna. De ser inte rimligheten i att långsiktigt och hållbart förvalta fastigheter, och att det är att ta verkligt ansvar. För befintliga hyresgäster och för framtidens.

Inom kort inleds de lokala förhandlingarna om 2024 års allmänna hyresnivå. Inom ramen för den så kallade trepartsmodellen är Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för att beräkna kostnadsutvecklingen för att äga och förvalta hyresrätter. Liksom Hyresgästföreningens företrädare ser vi fram emot en konstruktiv och respektfull dialog i förhandlingarna.

Björn Lundborg

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna MittNord