Insändare: Många brister vid bygget runt Sigurdsristningen

9 april 2018 05:00

Efter alla skriverier i Eskilstuna-Kuriren gällande bygget omkring Sigurdsristningen var jag bara tvungen att besöka platsen. Det som mötte mig var en till synes avstjälpningsplats för spillvirke. Men vid en närmare syn så är det två stora breda parallella vägar klädda med trä och hundratals borrade och cementerade pålar som bär upp konstruktionen. I själva berget där ristningen finns, är säkert 50-75 borrhål gjorda cirka 15 cm i diameter där fästjärn är cementerade. En skylt från Eskilstuna kommun säger: "Här gör vi platsen tillgänglig för alla, så här ska ni kunna sitta o fika" . Vid info om Sigurdsristningen finns en mängd bestämmelser, bland annat följande: det är ej tillåtet att bryta kvistar, förstöra berghällen, genom eldning, bergsborrning, ej heller att fälla träd eller framföra motordrivet fordon. Allt detta har Eskilstuna kommun med råge gjort. Jag rekommenderar därför Eskilstuna kommuns politiska ledning samt ansvariga inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att göra ett besök för att själva bilda sig en uppfattning av hur det ser ut. Det kan även vara lämpligt att kommundirektören följer med trots sitt uttalande att "Sigurdsristningen kommer nog att överleva det här" Det här kan man bara lyckas med genom en otydlig specifikation av vad man beställt, bristfällig projektledning, styrning, ekonomisk kontroll och uppföljning. Ansvarig förvaltning bör ju se över organisationen samt erfarenhetsåterföring.

Från en med 25 års erfarenhet av projektledning

Bengt-Åke Malmgren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa