Fler får jobb när rätt insats går till rätt person

Svårigheter att hitta rätt kompetens hindrar tillväxten och Arbetsförmedlingen arbetar på många sätt för att få fler i arbete, skriver enhetschef Kristina Bengtsson i en replik till Almega.

Svårigheter att hitta rätt kompetens hindrar tillväxten och Arbetsförmedlingen arbetar på många sätt för att få fler i arbete, skriver enhetschef Kristina Bengtsson i en replik till Almega.

Foto: Jessica Gow/TT

Replik2024-04-25 05:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Almega beskriver i en debattartikel 19/4 hur företag i Södermanland har svårt att rekrytera personal. Arbetsförmedlingen håller med om att fler arbetssökande ska ta del av insatser som leder till jobb. Men insatserna ska också ges till dem där nyttan är som störst.

Att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft är inget nytt problem, eftersom det finns en matchningsproblematik. Tre fjärdedelar av dem som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen har svårare att få ett arbete. Det handlar om personer som är födda utanför Europa, har funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan, saknar gymnasieutbildning och arbetslösa över 55 år.

Svårigheter att hitta rätt kompetens hindrar tillväxten och Arbetsförmedlingen arbetar på många sätt för att få fler i arbete. En viktig del är att anvisa arbetssökande till olika insatser, exempelvis arbetsmarknadsutbildning, praktik eller det vi kallar rusta och matcha där en leverantör stödjer den arbetssökande till jobb eller utbildning.

Almega skriver att fem av tio arbetssökande i Södermanland fick någon form av insats i februari, vilket de anser är en låg siffra. Det är tvärtom det rimliga utfallet kopplat till hur arbetssökandes kompetenser och erfarenheter faktiskt ser ut. 

Många uppfyller helt enkelt inte kraven för att bli aktuella för dessa insatser. En del behöver lära sig språket bättre innan de exempelvis går en arbetsmarknadsutbildning. Andra behöver skaffa gymnasiekompetens, vilket är något i princip alla arbetsgivare kräver. Det finns också de som står nära arbetsmarknaden och bedöms kunna få ett nytt arbete på egen hand.

Vi håller med Almega om att insatser är effektiva och att fler behöver ta del av dem. Deltagandet i både rusta och matcha och arbetsmarknadsutbildningar har också ökat under 2023. Tillsammans kan vi göra mer. Arbetsgivarna har ett ansvar att erbjuda arbeten med bra arbetsvillkor för att behålla befintlig personal och erbjuda kompetensutveckling för att främja ett livslångt lärande. Det kan också handla om att se över sina krav på kompetenser.

Vi är också helt överens med Almega att företagens kompetensförsörjning inte kan vänta. Vi hoppas på en fortsatt positiv dialog för att hitta gemensamma lösningar och för att få fler i arbete i Södermanland.

Kristina Bengtsson
Enhetschef Södermanland, Arbetsförmedlingen