Lokalpartiets och Kristdemokraternas märkliga hittepå

Kommer hemtjänstens lokalkostnader totalt sett bli dyrare? Ja, en viss fördyring kan det innebära. Exakt hur mycket vet vi först när avtalet är färdigförhandlat, men enligt beräkningar kommer det bli högst 1,87 miljoner kronor under de första tio åren, replikerar socialnämndens ordförande i Strängnäs Thord Modin (S) och vice ordförande Thore Berggren (M).

Kommer hemtjänstens lokalkostnader totalt sett bli dyrare? Ja, en viss fördyring kan det innebära. Exakt hur mycket vet vi först när avtalet är färdigförhandlat, men enligt beräkningar kommer det bli högst 1,87 miljoner kronor under de första tio åren, replikerar socialnämndens ordförande i Strängnäs Thord Modin (S) och vice ordförande Thore Berggren (M).

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Replik2024-02-22 05:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Marie Ericsson Drotte, före detta Strängnäspartiet, [numera Lokalpartiet reds. anm.] och Nicole Falkgrim, Kristdemokraterna, är två hedervärda ledamöter i socialnämnden i Strängnäs. De vill att skattepengar ska användas på bästa sätt och att politiska beslutsunderlag ska vara vederhäftiga och genomarbetade, säger de i ett inlägg i ST 17/2.

Gott så. Vi är helt med.

Problemet är bara att de båda debattörerna uppenbarligen har svårt att känna igen situationer då beslutsunderlagen är precis så vederhäftiga. I det möte med socialnämnden de beskriver ägnade vi massor av tid åt att förklara att deras resonemang byggde på missuppfattningar. Att den nya lokal för hemtjänsten som det hela handlade om inte alls var någon lättsinnig fördyring eller otillbörligt gynnande av en speciell fastighetsägare som de så enträget hävdade.

Till skillnad från resten av oppositionen i socialnämnden (L, C, SD och V) ramlade den polletten aldrig ned i KD och före detta Strängnäspartiet. 

Annat blev det när samma fråga kom till kommunstyrelsen, där själva vitsen är att granska andra nämnders beredning innan man släpper ärenden vidare till slutgiltigt beslut. Där fanns alla partier på plats igen och efter att information getts och tagits emot nickades bifall och beslutades i full enighet.

Märkligt kan man tycka, om det nu var så att förslaget var så genomkorkat och extremt kostnadsdrivande som Marie och Nicole hävdar i sitt inlägg. För balansens skull kan det därför vara på sin plats att även läsarna får chans att förstå vad denna storm i vattenglas handlar om.

I den nya organisation som hemtjänsten i Strängnäs går in i nästa år kommer den kommunala andelen minska från drygt 70 till 50 procent. De fyra hemtjänstområden som finns i dag blir tre, där privata Eveo kommer att betjäna två och kommunen ett.

Det betyder naturligtvis att den kommunala hemtjänsten inte längre behöver ha verksamhetslokaler i flera olika ändar av kommunen, det räcker med en enda. Lyckliga omständigheter gjorde att vi lyckades hitta en ny hemvist i samma hus som den kommunala hälso- och sjukvården redan var på gång att flytta in i. 

Vem som helst kan begripa vilka samordningsvinster som finns att hämta när medarbetare i två så sammankopplade verksamheter kan jobba under samma tak – så naturligtvis blev vi entusiastiska. Speciellt som hyresvärden var densamma som vi hyr av i dag och hade lovat att vi skulle slippa att betala dubbla hyror när vi lämnar gamla kontrakt i förtid.

Kommer det totalt sett bli dyrare? Ja, en viss fördyring kan det innebära. Exakt hur mycket vet vi först när avtalet är färdigförhandlat, men enligt beräkningar kommer det bli högst 1,87 miljoner kronor under de första tio åren. Alltså långt ifrån de dryga 21 miljoner kronor som debattörerna på minst sagt oklara grunder hotar med.

Naturligtvis kan man undra hur det kunde bli så här fel. En teori som vi själva lutar mot är att tillhör man ett parti som i populistisk anda gått till val med självbilden att vara en ”blåslampa” som skulle bekämpa all ”onödig byråkrati” som står i vägen för medborgarnas väl och ve, så ligger det kanske i farans riktning. Hittar man inget att rikta blåslampan mot i verkligheten kan det säkert bli lockande att skapa eget hittepå med märkliga beräkningar i stället.

Thord Modin
Ordförande (S), socialnämnden i Strängnäs

Thore Berggren 
 Vice ordförande (M), socialnämnden i Strängnäs