Varför vill SD visa vägen från baksätet?

Replik 29 december 2022 18:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är på ett väldigt ärligt sätt som Anton Berglund och Jimmie Åkesson (SD) medger och stoltserar över hur SD fått ”igenom oerhört mycket av sin politik i Tidöavtalet under förhandlingarna med M, KD och L” och ”tvingat flera av de gamla partierna att ompröva sina gamla sanningar och i slutänden även sin egen politik” (Eskilstuna-Kuriren 14/12).

Mindre ärligt, framför allt mot Eskilstunas och Sveriges medborgare, är det sätt som SD trots allt det inflytande man vill ha äran för, vägrar ta motsvarande ansvar för. I stället för att sitta med i regeringen och faktiskt kunna ställas till svars, fjärrstyr man regeringen med M, KD och L, i en riktning som stärker rädsla, rasism och polarisering i samhället. 

 

Med formuleringar som ”den samhällsomskakande invandringsvågen 2015” bedrivs en falsk retorik som går ut på att utnyttja den fruktansvärda situationen med gängkriminaliteten som drabbat alltför många av våra barn, unga och familjer. Strategin är att sätta grupp mot grupp och att exploatera och spä på den rädsla som gror i samhället. Det är ingen väg mot trygghet, som Anton Berglund och Jimmie Åkesson skriver, det är en väg mot en demokrati i fritt fall. 

I sin strävan att skapa ett etniskt och kulturellt homogent samhälle, ett samhälle där mångfald pekas ut som farligt, skapar SD just den destruktiva utveckling i samhället som de säger sig vilja bryta. 

 

För oss i Miljöpartiet är det självklart att motverka främlingsfientlighet och diskriminering och all retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra snarare än att söka lösningar på underliggande problematik. Vi vill se ett samhälle där vi solidariskt ställer upp för varandra och där vägen mot trygghet nås genom ett starkt och konsekvent förebyggande arbete där samhället fångar upp de som är i behov av stöd, i god tid. 

 

”Nu börjar ett omfattande arbete med att göra Sverige tryggt igen”, slår Anton Berglund och Jimmie Åkesson fast och konstaterar igen att SD ska visa vägen. Frågan uppstår igen: varför SD vill visa vägen från baksätet, i stället för att sitta i förarsätet?

Trygghet är viktigt, det är vi också övertygade om. Invånarna måste ha tillgång till trygga miljöer i sina lokalsamhällen och det trygghetsskapande arbetet måste ske på alla områden. Här har vi i Miljöpartiet, såväl lokalt i Eskilstuna som på regional- och riksnivå, lagt konkreta förslag för att vi ska kunna fånga upp unga som är i risk för eller som redan är i kriminalitet, genom riktade resurser.

 

Vi måste fånga upp barnen tidigt genom stöd och hjälp, genom bland annat fler familjecentraler, kontinuerliga hembesöksprogram med BVC och socialtjänst. 

Vi måste också motverka den segregation som orsakar otrygghet och riva de murar som fångar människor i utanförskap. Vi måste minska klyftorna och ojämlikheten som leder till högre förekomst av våldsbrott och motsätta oss de skiljelinjer som skapas mellan vilka människor som är välkomna att bosätta sig i vår kommun och vilka som inte är det.

 

Hela det här arbetet måste vila på en medmänsklig grund och en vilja till social rättvisa. Nu mer än någonsin behövs ett mer hållbart och humant samhälle. 

 

Mohamed Abdukani 
Gruppledare MP Eskilstuna 

 

Marielle Lahti
Gruppledare MP Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa