"Jag har inte talat för mindre pengar"

Per Hildebrand (M) har synpunkter på hur pengarna används i skolan i Strängnäs kommun.

Per Hildebrand (M) har synpunkter på hur pengarna används i skolan i Strängnäs kommun.

Foto: Albin Persson

Slutreplik 2023-10-20 07:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack David Aronsson för ditt svar på min artikel om pengar och skolan. Visst är det så att jag som nämndledamot och företrädare för moderaterna har möjlighet att påverka hur arbetet i nämnden görs. Det är just med perspektivet att vara deltagare i nämnd som jag skrivit mitt inlägg.

Vi, alla i nämnden, har åsikter om användandet av pengar. Från olika partier finns önskemål om mer pengar till verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens hela område. Min uppfattning är att vi kan bli fartblinda och bortse ifrån att vi omsluter en budget på över en miljard kronor. Visst är det också så att som Aronsson skriver att merparten av medel går till personal. Icke desto mindre är det så att verksamheten kan justeras till bättre resultat med samma mängd medel. 

Vad jag pekat på i artikel, 30 september, är att redan befintlig verksamhet kan genomföras på ett mer effektivt sätt. Resultaten i skolan påverkas bl a av elevfrånvaro, utebliven samordning av läxstöd och lovskola. Den störs även av en segdragen beslutsprocess av mobiler i skolan eller inte.

Jag skäms inte för att bli kallad nygammal moderat med åsikter som mer-för-mindre-pengar. Jag har inte talat för mindre pengar till verksamheten utan bara att det kan vara tillräckligt med tilldelade medel. En moderat hållning är just att inte vara släpphänt med skattebetalarnas pengar.

Jag har i mitt framförande av frågor till förvaltningen önskat rikta fokuslampans ljus på några områden som jag upplever kan lyftas till översyn. Utifrån kommande svar kan hela nämnden vara med och analysera hur verksamhetsuppdragen kan specificeras med eller utan mer pengar.

Per Hildebrand
Ledamot (M) barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun