Återvinningsstationen i Fröslunda kan stängas

Situationen vid återvinningsstationen i Fröslunda är ohållbar enligt företaget FTI som ansvarar för stationen. Blöjor, matavfall, döda djur och annat skräp har fått företaget att se rött och nu överväger man att stänga stationen. ‒Om nedskräpningen fortsätter kan vi tvingas att stänga ner, säger Jenny Randborg, regionchef på FTI.

3 juli 2017 14:11

I Eskilstuna kommun finns det ett stort antal återvinningsstationer utspridda i olika stadsdelar där man kan slänga bland annat papper, plast och glas till återvinning. Men flera av stationerna har under lång tid också fungerat som en sopstation för helt annat avfall som egentligen hör hemma någon annanstans.

‒Det är ett enormt stort problem, inte minst på återvinningsstationen i Fröslunda där vi är tre gånger i veckan och städar. Varje gång vi är där möts vi av mängder av avfall som inte hör hemma där, säger Jenny Randborg, regionchef på FTI.

Enligt Jenny Randborg är Fröslunda det område i Eskilstuna som är mest nedskräpat.

‒Det kan finnas allt möjligt där, döda djur, slaktrester, matavfall, bilar, element. Nästan vad som helst, säger Jenny Randborg.

Nedskräpningen har pågått under lång tid och man har utrett hur man ska få bukt på problemet. I några fall har man haft övervakning och försökt spåra vem det är som slänger sakerna men man uppnår sällan något resultat.

‒Vi har försökt med det mesta, men vi kan inte ha bevakning dygnet runt, det enda vi kan göra är att städa upp så mycket det bara går, säger Jenny Randborg.

Om nedskräpningen inte upphör kan FTI överväga att stänga ner stationen i Fröslunda.

‒Man kan stänga den, men de flesta gör ju rätt och slänger sakerna rätt. Men allt har sitt pris, det är en fråga om pengar och kostnader.

Så om det fortsätter kan ni stänga ner den?

‒Ja, absolut, det har vi gjort på flera andra ställen, säger, Jenny Randborg, regionchef på FTI.

Flera boende i området har också regerat på att återvinningsstationen är nedskräpad.

‒Det har varit en långvarig sanitär olägenhet där. Det ser alltid illa ut och det ligger saker som inte hör hemma där, säger Roy Hansson, som bor i området.

Hur ser du på att man kanske måste stänga återvinningsstationen?

‒Det kan jag förstå, för det är inte hållbart längre, säger Erna Hansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa