Barn nekas personlig assistans – tvingas flytta till boende

När funktionshindrade barn förlorar rätten till personlig assistans tvingas kommunerna bygga boenden som barnen får flytta till då situationen hemma blir ohållbar. Det visar en granskning som SVT gjort. En av kommunerna som svarar att den bygger boende för barn är Eskilstuna. Men inte på grund av att barnen fått avslag på assistansen.

27 augusti 2018 10:26

Över hälften av kommunerna har svårt att hjälpa de barn som inte längre har rätt till personlig assistans. Det visar en kartläggning som SVT gjort.

213 kommuner har svarat på den enkät som SVT skickade ut med frågan om Försäkringskassans stramare tolkning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och den personliga assistansen påverkat kommunerna.

Över hälften svarar att de har stora svårigheter att hjälpa alla.

Åtta kommuner svarar att man just nu bygger nya boenden för barn. En av dessa åtta kommuner är Eskilstuna.

Avslöjandet har fått Niklas Frykman (L), gruppledare för Liberalerna Eskilstuna, att reagera:

– Den socialdemokratiska regeringens nedskärningar på LSS är skamliga. Utan personlig assistans tvingas barn att flytta hemifrån till institutioner. I dag avslöjar SVT att Eskilstuna är en av de kommuner som bygger barnhem för barn med funktionsnedsättningar. Det är en direkt konsekvens av nedskärningarna på LSS och personlig assistans, skriver han i en kommentar.

I oktober förra året började Eskilstuna kommun bygga kommunens första LSS-boende för barn.

– Vi har öppnat ett boende nu i sommar med fyra platser. Men det boendet har inget med personlig assistans eller den här undersökningen att göra utan det är ett boende för barn som på andra grunder har behov av ett boende, säger Ann-Christin Jansson som är enhetschef för stöd och service vid barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna kommun.

Av vilken anledning valde ni att bygga den här typen av boende?

– Vi har barn som tillhör personkretsen för LSS och som har behov av boende. Vi såg att det finns ett underlag för det.

– Tidigare har det varit så, och det är fortfarande så, att vi köper platser i andra kommuner till barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Men så tyckte Eskilstuna kommun att det är fint om våra barn, som faktiskt är Eskilstunabarn, får bo i sin hemkommun. Och att vi kan erbjuda ett boende nära föräldrar, syskon och andra anhöriga.

– Det är oerhört positivt att vi kan ha ett boende så att man som förälder fortfarande kan ha en bra kontakt med sitt barn och att barnet kan ha en bra kontakt med sin familj.

Skulle barnen kunna bo hemma med hjälp av personlig assistans?

– Nej, de har behov av boende.

Kan du fördjupa det, vad innebär det att de har behov av boende?

– Jag kan inte gå in på det, det är så få barn så jag tycker inte att jag kan gå in på det.

– Det görs en bedömning av hela personkretsen om man av olika anledningar inte kan bo hemma. Det kan handla om tyngden i sin funktionsnedsättning som gör att man inte kan bo tillsammans med andra och det kan finnas andra orsaker i en familj som gör att man inte mäktar med att ha sitt barn hemma.

I debatten beskrivs en rädsla att vi är på väg tillbaka till institutioner, vad tänker du när du hör det?

– Föräldrarna är ju naturligtvis rädda för det. Och det förstår man ju när man tittar lite bakåt historiskt att det finns en rädsla för det. Men jag tänker att den tiden, den kommer inte att komma tillbaka. Däremot kommer det alltid att finnas barn som inte kan bo hemma hos sin mamma och pappa, oavsett om de tillhör personkretsen för LSS eller om det är av andra skäl. Då måste vi naturligtvis ordna någonting som är fint och tryggt för de barnen. Då kan det vara att barnen hamnar i ett familjehem eller att man hittar någon form av boende.

– Men så långt det är möjligt ska naturligtvis alla barn som kan, bo hemma med stöd och hjälp.

Eskilstunas första LSS-boende för barn står klart. Och det kan bli aktuellt med fler.

– Det handlar om vad vi får för beslut. Eskilstuna kommun växer, i och med att kommunen växer så kommer behoven att öka. Så om jag får tänka lite om framtiden så kommer det att bli fler boenden, säger Ann-Christin Jansson.

En som är orolig över utvecklingen är Annika Holm. Hon är ordförande i Eskilstunaavdelningen i föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och själv mamma till ett barn som har personlig assistans.

– Barnboenden som i dag byggs eller planeras byggas i Sverige på grund av att barnen förlorat sin rätt till assistans kommer bli en förödande tvångsåtgärd för familjer. Familjer kommer tvingas lämna sina barn på boende för att deras barns behov ska kunna tillgodoses dygnet runt när de inte beviljas personlig assistans. Vilket är konsekvensen av att Försäkringskassan tolkar vägledande domar så att allt färre fått rätt till assistans. Detta är något vi i RBU aldrig kommer att acceptera.

Hennes sexårige son Jacob är i behov av assistans dygnet runt. Inte bara för att överleva, beskriver hon, utan för att även kunna leva ett gott liv.

– Skulle hans assistans bli indragen och vi föräldrar tvingas lämna honom på ett barnboende som inte är tillräckligt bemannat är jag tveksamt till att han överlever en vecka. Men det är inte bara Jacob det handlar om: Vad skulle en tvångsplacering på barnboende, på grund av utebliven assistans, innebära för storebror och oss föräldrar rent känslomässigt. Jag tror att de flesta kan sätta sig in i den känslan.

– LSS och personlig assistans är en frihetsreform som innebär att många människor, barn, unga vuxna och familjer kan leva sina liv utifrån sina villkor och möjligheter. Det är en frihetsreform som vi alla måste värna om då den är gynnsam för hela det svenska samhället, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa