Bygget av nytt äldreboende kan starta i sommar

Bygget av det planerade äldreboendet vid Båtmansbacken lär komma i gång till sommaren. Men först måste kommunen fatta beslut om vem som ska driva boendet.

23 februari 2019 04:05

Området mellan Båtmansbacken och det så kallade strykjärnshuset på Tegelbruksgatan har stängslats in som byggarbetsplats. Men någon större aktivitet har inte pågått där sedan marksaneringen påbörjades i mars förra året.

Här ska fastighetsägaren – det Uppsalabaserade företaget Pronordic – uppföra ett äldreboende med närmare 100 vårdboendeplatser är det tänkt. Detaljplanen för den aktuella delen av kvarteret vann laga kraft i april 2018 men någon ansökan om bygglov har ännu inte lämnats in till Eskilstuna kommun.

– Vi räknar med att söka bygglov framåt vårkanten, säger Mats Gustafsson, fastighetschef på Pronordic.

Att byggstarten dröjt beror på att frågan om vem som ska hyra fastigheten och driva äldreboendet inte är löst.

– Det finns ett antal intressenter men några avtal är inte skrivna, säger Mats Gustafsson.

Enligt vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) kommer den saken snart att avgöras.

– Senast inom två veckor ska vi sätta ner foten om huruvida kommunen ska hyra äldreboendet eller om vi ska låta någon annan aktör ta över driften. Vi har ju en majoritetsöverenskommelse som säger att 50 procent av utbyggnaden av äldreomsorgen ska ske i privat regi och 50 procent offentligt.

När beslutet är fattat och bygglovet klart räknar Mats Gustafsson på Pronordic med att bygget kan dra igång.

– Tanken är att vi ska börja bygga så fort som möjligt.

Går allt enligt bolagets planer kan det nya äldreboendet stå klart för inflyttning i mitten av 2021.

– Det kommer att vara efterlängtat och det centrala läget är ju ypperligt, säger Mikael Edlund som understryker att behovet av nya äldreboenden är stort

– Vi uppskattar att det behövs 300 helt nya platser de närmaste fem åren. Till det måste vi få fram cirka 170 platser som ersättning för de befintliga äldreboendena som inte uppfyller Socialstyrelsens krav. Dit hör Djurgårdens sjukhem, Trumslagargården och Snäckberget.

En första avlastning kan ske redan till sommaren. Då beräknas det nya äldreboendet som fastighetsbolaget L E Lundbergs bygger i kvarteret Nätet på Norr vara klart. Boendet rymmer 60 platser och kommer att drivas av Eskilstuna kommun.

Som tidningen berättat tidigare har Peab planer på att bygga ett nytt äldre- och trygghetsboende i kvarteret Vapnet, bredvid Rothoffsparken. Detaljplanen för området antogs i höstas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund