De städar undan de sista resterna av bly på Odlarens gamla skjutbana

Nu genomförs de sista åtgärderna för att sanera marken vid de gamla skjutbanorna i Odlaren i Eskilstuna.

Och för att gå så varsamt som möjligt fram så väljer man alternativet att dammsuga området.

8 mars 2017 07:05

Vi betonar att det fortfarande är en vecka kvar till 1 april och det är inget skumt med våra bildbevis.

Just nu går Seppo Salonen och Jouko Rantanen från företaget Industrisanering över det sista på ett halvt hektar mark där man uppmätt för stora mängder bly, och de gör det med en dammsugarslang som är kopplad till ett lastbilsflak med vakuumtryck.

Det rasslar en hel del från slangen när grus och småsten åker med.

‒Det är inte det billigaste alternativet när det gäller sanering, säger Joakim Persson, på Eskilstuna kommuns mark- och exploateringsavdelning som är uppdragsgivare i projektet. Men det här ger oss chansen att slå vakt om de höga naturvärdena vi har här.

Hade man valt att schakta på vanligt konventionellt sätt så hade man kanske kommit undan med en kostnad på ett par hundratusen av det området som mäter cirka 5000 kvadrat. Vakuumschaktningen betingar fem gånger det beloppet.

Principen för saneringen är att man dammsuger upp lager för lager med jord och massa där man uppmätt att det förekommer föroreningar.

När man skalat av cirka 20 centimeter massa gör man nya mätningar och förhoppningsvis får man då resultatet att förekomsten av bly är borta.

Är den inte det får man gå över området och ta bort lite till.

På vissa håll har man tvingats gå ned ända ner till berghällen, och de många tallar som finns här kräver att man så snart man har klartecken på att giftet är borta täcker över marken med ny jord.

På flera ställen av den nyligen dammsugna marken ligger små, fina rötter från tallarna blottlagda och Joakim Persson nickar som svar på den outtalade frågan. De ska helst täckas med ny jord så snart som möjligt eftersom risken annars är stor att rötterna torkar. Vårsolen skiner ganska skarpt just nu.

Joakim tvekar dessutom inte att ögonblick när han får den högst uttalade frågan vilka egenskaper den nya jorden ska ha:

‒Den ska helst vara torr, sandig och gärna lite mullig om den ska passa in på den här hällmarken.

Andra saneringen i Odlaren

Den första saneringen av gamla skjutbanorna i Odlaren skedde 2002 då man helt enkelt grävde bort flera av vallarna i området.

När man nu har en detaljplan för området som ska rymma 400 bostäder i framtiden satsar Eskilstuna kommun 10 miljoner på att sanera markerna på de sista resterna av bly.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa