Färre går utan arbete – då går fler till valurnorna

Strängnäsborna är bäst på att rösta. I Eskilstuna är skillnaderna mellan områdena större - här finns det valdistrikt där flest röstar och det där flest låter bli.

14 januari 2018 20:15

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning har jämfört valdeltagande i Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner. Den visar på stora likheter men också vissa olikheter.

Generellt sett är Strängnäsborna bäst i klassen på att gå till valurnorna när det är dags att välja nya kommunpolitiker. 2014 var det 84,4 procent. I Eskilstuna gick 80,4 procent och röstade senast de hade chansen och i Flen var det 82,3 procent. I snitt röstade i genomsnitt 83 procent av befolkningen i kommunalvalet.

I Skogstorp, strax utanför Eskilstuna, är invånarna snäppet bättre än Strängnäsborna. Här gick 91,6 procent och använde sig av sin demokratiska rätt vid förra valet. I Eskilstuna kommun finns också den valkrets där minst antal röstberättigade valde att göra sin röst hörd. I valdistriktet Råbergstorp – Lagersberg röstade bara 55,4 procent av de som kunde. Det var en minskning från valet 2010 då deltagandet låg på närmare 61 procent.

– Risken är att åsikter och intressen bland grupper med lågt deltagande inte blir representerade i den politiska debatten. I längden blir det mindre intressant som politiker att appellera till de här grupperna. Istället lägger man sina förslag gentemot dem man vet röstar. Sämre ställning går ofta ihop med att ha mindre att säga till om politiskt. Det innebär att samma grupper exkluderas inom många olika områden i samhället, säger Mikael Spång, docent i statsvetenskap vid Malmö universitet.

Statistiken visar att det ofta är samma valdistrikt i kommunerna som har det lägsta respektive det högsta valdeltagandet. I Strängnäs kommun är det Stadsskogen som har haft det lägsta valdeltagandet. I Flen är det Hälleforsnäs och Flens södra.

– Generellt sett så röstar arbetslösa mindre. Likaså människor med svagare ekonomisk ställning, färre resurser och personer som har invandrat. Det är inget nytt problem. Det är ofta så att någon grad av exkludering från samhället går hand i hand, säger Mikael Spång.

Arbetslöshetssiffrorna för de tre kommunerna tyder också på det. Strängnäs kommun, där flest röstar, har den klart lägsta arbetslösheten med 4,8 procent just nu. I Eskilstuna är arbetslösheten 9,4 efter att den sjunkit med 0,8 procent sedan förra året. I Flen har arbetslösheten också sjunkit med nästa lika mycket, 0,7 procent, till 10,8 procent.

Men att lägre arbetslöshet skulle betyda att fler kommer att rösta i årets val är oklart, det finns många saker som spelar in i valdeltagandet.

Valet 2014 gick över 90 procent av de röstberättigade i Finninge, Strängnäs, och nyttjade sin demokratiska rätt. Det var en ökning med närmare tre procent. I samband med valet genomfördes en folkomröstning om en ny skolomorganisation som i stor utsträckning gällde just Finninge och som initierats av Finningebor.

– Om det uppfattas att det finns något väldigt viktigt som står på spel tenderar det öka deltagandet. Jag tror också att om man uppfattar att ens röst har betydelse för beslut och för sin egen vardag så är det något som är en väldigt viktig faktor för att upprätthålla valdeltagandet, säger Mikael Spång.

Sett till hela Sörmland hade Trosa kommun det högsta valdeltagandet 2014 medan Eskilstuna kommun hade det lägsta i såväl kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Enligt Mikael Spång pekar forskningen på att personliga möten är effektivt när det kommer till att engagera människor.

– Kommuner är ute och informerar inför valet. Man önskar att sådant försiggick under längre perioder. Vill man ha delaktighet från medborgarna är det viktigt med kontinuitet. Valdeltagandet ska vara höjdpunkten på delaktigheten – inte dess helhet.

Vad säger du till den som tvekar om att bege sig till vallokalen?

– Deltar man inte förlorar man möjligheten att påverka hur politiken kommer att gestalta sig. Man har inte heller möjlighet att utöva ansvarsutkrävande för det som politiker beslutat om under föregående mandatperiod. Valdagen är ett av få tillfällen på året där varje människas röst räknas lika mycket oavsett om man är man eller kvinna eller rik eller fattig – och det är inte så dåligt. Vi skulle kanske behöva fler sådana dagar.

Ställ frågorna här – politikerna har lovat att svara.

VARFÖR TROR DU ATT SÅ MÅNGA VÄLJER ATT RÖSTA I JUST DITT OMRÅDE?

KOMMER DU ATT RÖSTA I ÅRETS VAL?

Så många röstade 2014

Eskilstuna

Flest röstade i Skogstorp södra: 91,62 procent

Flest valde att inte rösta i Råbergstorp – Lagersberg: 55,4 procent

Strängnäs

Flest röstade i Finninge: 90,12 procent

Flest valde att inte rösta i Stadsskogen: 71,14 procent

Flen

Flest röstade i Mellösa: 85,59 procent

Flest valde att inte rösta i Hälleforsnäs: 74,52 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!