Förskolläraren efter larmet från Tallåsens förskola: "Finns en tystnadskultur"

En tystnadskultur gör det svårare att få till en förändring av den allvarliga situationen inom förskolan. Det menar Kicki Lindstrand, förskollärare och talesperson för Förskoleupproret Eskilstuna.

21 april 2018 04:05

I fredagens Eskilstuna-Kuriren valde flera pedagoger från Förskoleupproret Eskilstuna. Tystnadskulturen finns även inom förskolan i Eskilstuna, menar hon.

– Dels handlar det om att vi inte vill oroa våra föräldrar, för i vårt jobb ingår ju att göra dem trygga. Det finns en dubbelhet i uppdraget. Vi vill inte ljuga, men vill ändå att föräldrarna ska kunna känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss.

Föräldrar och omgivning tycker att det är bra på förskolan därför att personal ler och säger att allt är bra.

Kicki Lindstrand

Det finns även en oro för repressalier från ledningshåll, menar Kicki Lindstrand.

– Man är rädd för vad cheferna ska tycka och även högre uppifrån. Jag vet att vissa har tankar som "Tänk om det påverkar lönekuvertet!". Det gör att man inte vill stå för den situation som finns, säger hon.

Känner du till att personal drabbats av sådana eller andra negativa konsekvenser?

– Inte här i stan. Men jag vet att många är rädda för det.

Har du själv känt av den oron?

– Jag är snarare rädd för att allt ska falla tillbaka på våra förskolechefer, för det är inte hos dem bristerna ligger. Problemet ligger högre upp, där man lägger budgeten. Förskolecheferna gör vad de kan med de förutsättningar de får, säger Kicki Lindstrand.

Tror du tystnadskulturen påverkat hur omfattande situationen inom förskolan kunnat växa sig?

– Ja, det tror jag. Föräldrar och omgivning tycker att det är bra på förskolan därför att personal ler och säger att allt är bra. Vi borde bli ärligare med vilka saker som blir lidande för att vi till exempel inte fått vikarie. Vi måste även bli bättre på att skriva tillbudsrapporter så att det blir tydligt vilka brister som finns i arbetsmiljön.

Vilka problem ser du med tystnadskulturen?

– Det är förstås svårt att få till en förändring när de inblandade inte känner att de vågar stå för hur det ser ut. Det är svårt att få en tyngd i ett uppror när många föräldrar säger "det är en tuff situation på många förskolor, men på mina barns avdelning är det inte så". Det gör personal osäkra på vad de får och inte får göra, vad de vågar och inte vågar säga.

En form av tystnadskultur, menar Kicki Lindstrand, är också att personal inte får sprida information om Förskoleupproret och den manifestation som planeras den 26 maj.

Hur har det yttrat sig?

– Jag tror att man blivit tillsagd att inte sätta upp informationen och ombedd att ta ner den om den redan satts upp.

Det är inget jag känner igen som en generell sanning för förskolan inom Eskilstuna kommun.

Ulrika Adamsson, tf skolchef

Eskilstuna-Kuriren ber Ulrika Adamsson, tf skolchef för förskolan i Eskilstuna, kommentera den beskrivna bilden av en tystnadskultur inom förskolan.

– Det här är ny information för mig. Det är inget jag känner igen som en generell sanning för förskolan inom Eskilstuna kommun. Mer än så kan jag inte säga innan jag fått stämma av med de 30 förskolechefer jag har i verksamheten. Jag träffar alla chefer på onsdag nästa vecka, så då har jag chans att ta upp det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa